มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา ผนึกกำลังอาชีวะศึกษา 5 สถาบัน สานต่อโครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา ผนึกกำลังอาชีวะศึกษา 5 สถาบัน สานต่อโครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

12 พ.ค. 2022
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด นำโดย นายชินจิ คามิยะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยเทคนิค 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี และวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เดินหน้าสานต่อ โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (ระบบทวิภาคี) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยบริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีช่างผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ด้านเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิค ให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ การลงนาม MOU ร่วมกันเป็นหนึ่งในการสนับสนุนเยาวชนไทย ให้เป็นช่างที่มีคุณภาพสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.