BANPU สร้างคุณค่าให้พนักงานอย่างไร ให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตในแบบของตัวเอง ?

BANPU สร้างคุณค่าให้พนักงานอย่างไร ให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตในแบบของตัวเอง ?

13 พ.ค. 2022
หลายคนรู้จักบ้านปู ในฐานะบริษัทพลังงานขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติ แต่รู้หรือไม่ว่าที่ บ้านปู ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลพนักงานทุกคน เพื่อให้แต่ละคนมีความสุขในแบบของตัวเองอีกด้วย
เราใส่ใจตั้งแต่การออกแบบสวัสดิการให้หลากหลายเพื่อตอบโจทย์คนทุกกลุ่ม ไปจนถึงการดูแลเส้นทางการเติบโตของพนักงานทุกคนอีกด้วย
และล่าสุดเราได้สะท้อนเรื่องราวนี้ ผ่านการแจกต้นไม้ให้พนักงาน
แล้วบ้านปูมีแนวคิดเรื่องการดูแลพนักงาน ที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง ?
บทความนี้จะพาทุกคนไปหาคำตอบ ผ่านความรู้สึกและมุมมองของ Head of Human Resources, น้องจากฝ่าย Digital Center of Excellence และน้องจากฝ่าย Corporate Communications ที่สรุปให้เข้าใจง่าย มาให้ได้อ่านกัน..
คุณวิธพล เจาะจิตต์ Head of Human Resources
1. ให้ทุกคนรู้สึกว่า มีพื้นที่ มีตัวตน
คุณวิธพล เจาะจิตต์ Head of Human Resources มองว่า ทุกคนต้องการพื้นที่ให้ตัวเองได้เติบโตอย่างมีคุณค่า โดยเฉพาะกับน้อง ๆ เจเนอเรชันใหม่ ๆ ที่มีความเป็นปัจเจกสูง
ดังนั้น เราจึงวางคอนเซปต์ “จะสร้างให้ทุกคนรู้สึกว่ามีพื้นที่ มีตัวตน ในบ้านปู”
จากคอนเซปต์นี้เอง ทำให้ทุกกิจกรรมของบ้านปู จะเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้นำเสนอความคิด แลกเปลี่ยนมุมมอง มีเวทีให้นำเสนอผลงาน ได้ลองผิดลองถูกในสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นและปลอดภัย หากความคิดทดลองนั้นไม่เป็นไปตามใจหวัง แค่รู้จักเรียนรู้และเติบโตจากข้อผิดพลาด ตลอดจนได้รับการมองเห็นจากผู้บริหารระดับสูง
โดยวัฒนธรรมการทำงานที่นี่คือ ให้ทีมงานลงมือทำงานเอง และนำเสนองานในที่ประชุมด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง และผู้บริหารระดับสูงมองเห็นทีมงานทุกคน
บ้านปูให้คุณค่ากับความหลากหลาย จากบริบทการทำงานของบ้านปู มองว่าความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราเจอทุกวัน จึงมีแนวคิดดูแลและพัฒนาพนักงานบนพื้นฐานว่า คนคือแกนกลางของทุกสิ่ง และเราเคารพในความหลากหลายที่สวยงามนี้
บ้านปูจึงอยากให้ทุกคนเติบโตในแบบของตัวเอง โดยให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการสอนงาน (Coaching) โดยยึดเอาผู้ที่ได้รับการสอนงานเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้น้อง ๆ แต่ละคน ได้เติบโตในรูปแบบของตัวเอง เพราะเราเชื่อว่าพนักงานแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ส่วนเรื่องการเติบโตในสายอาชีพ บ้านปูก็ให้ความสำคัญในการสร้างทางเลือกสายอาชีพ (Career Choices) โดยมีการปรับเลื่อนระดับ เปลี่ยนตำแหน่ง หมุนเวียนงานทั้งในและต่างประเทศ บนพื้นฐานของความต้องการเติบโตของน้อง ๆ ที่แตกต่างกัน
พร้อมจัดโปรแกรมการพัฒนาสายอาชีพหรือ Career Development Program ที่เหมาะกับเส้นทางสายอาชีพของน้อง ๆ แต่ละคน
คุณเบลส-พรพิสุทธิ์ ฉัตรฉายประภาพร ฝ่าย Digital Center of Excellence
ตัวอย่างเช่น คุณเบลส-พรพิสุทธิ์ ฉัตรฉายประภาพร ฝ่าย Digital Center of Excellence ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ หลังจากทำงานที่บ้านปูมาแล้ว 2 ปีว่า แม้จะจบเอกภาษาอังกฤษ แต่ได้รับโอกาสให้ได้ทำสิ่งใหม่ ๆ เสมอ เธอได้ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
และยังได้รับโอกาสใหม่ ๆ ตลอดระยะเวลาในการทำงานที่บ้านปู โดยเธอได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากหัวหน้างาน ให้เป็นผู้สอนและแบ่งปันความรู้ที่ถนัดเกี่ยวกับด้านดิจิทัลให้แก่พี่ ๆ ที่อยู่ในบ้านปู ซึ่งเธอรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขมากกับงานชิ้นนี้
พูดง่าย ๆ ก็คือ ที่บ้านปูอายุไม่เป็นข้อจำกัดในการแสดงความสามารถ
2. Banpu สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย ของคนสมัยนี้ได้
อย่างที่รู้กันดีว่า บ้านปูดำเนินธุรกิจอยู่ในหลากหลายประเทศ หลากหลายภูมิภาค มีพนักงาน 6,000 กว่าคน กระจายตัวอยู่ใน 10 ประเทศ
ดังนั้น การดูแลคนภายใต้บริบทที่หลากหลาย เป็นความท้าทายของบ้านปูมาก เพราะกว่าจะเชื่อมต่อให้ทุกคนเห็นภาพเป้าหมายเดียวกัน ไปพร้อม ๆ กับการสร้างคุณค่าตัวตน เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย
บ้านปู ใช้แนวคิด “Empowerment” ในการบริหารคน จากพื้นฐานการทำงานที่เชื่อมั่นและเชื่อใจว่าพนักงานทุกคนมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด และผู้ที่อยู่ใกล้ตลาดและลูกค้า จะเป็นผู้ที่เข้าใจลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งถ่องแท้มากกว่า
แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาก็คือ ต้องทำงานกับคนที่มีความเชื่อที่แตกต่าง และความต้องการที่หลากหลาย
ซึ่งการจะบริหารความหลากหลายเหล่านี้ได้ บ้านปูใช้วัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ด้วยใจรัก” คือ 3 พลังหลักที่เป็นหัวใจสำคัญที่หลอมรวมทุกความแตกต่างให้เป็นหนึ่งเดียว เชื่อมโยงพนักงานหลายพันคนให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
ทั้งหมดนี้ จะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากพื้นฐานของ “การให้เกียรติซึ่งกันและกัน เข้าใจคุณค่าของแต่ละคน”“การแสวงหาความเข้าใจ โดยไม่ด่วนสรุป” และ “การไม่นำค่านิยมของตนเอง ไปเป็นมาตรวัดตัดสินผู้อื่น”
หนึ่งในสิ่งที่บ้านปูทำ เพื่อให้ตอบโจทย์ความหลากหลายก็มีตั้งแต่ เรื่องของสวัสดิการ กิจกรรมที่นอกเหนือจากงาน ไปจนถึงการบริหารความคาดหวัง และเส้นทางการเติบโตของแต่ละคน
คุณอ๋า-ณัฐฐาพร พิลาสอน จากฝ่าย Corporate Communications
ตัวอย่างเช่น คุณอ๋า-ณัฐฐาพร พิลาสอน จากฝ่าย Corporate Communications โดยคุณอ๋าอยู่กับบ้านปู เข้าปีที่ 4 แล้ว
คุณอ๋า คือหนึ่งในคนที่ชื่นชอบการทำกิจกรรม ซึ่งเธอก็ได้รับโอกาสให้เป็นพิธีกรบ้าง หรือมีโอกาสอ่านข่าวในรายการของบริษัทบ้าง
โดยองค์กรและทีมงานได้เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพ เพื่อให้คนในองค์กรได้เห็นความสามารถอื่น ๆ ที่หลากหลายของทีมงาน
อีกทั้งสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำกิจกรรม ที่บ้านปูเราจะมีกลุ่มอาสาสมัครที่ชื่อว่า Banpu Change Leaders (BCLs)
โดยกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นผู้นำในการร่วมคิด ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงค่านิยมขององค์กรอย่าง Banpu Heart เพื่อท้ายสุดแล้ว เราอยากให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุขภายใต้ชายคาบ้านปู
ส่วนเรื่องความหลากหลายอีกเรื่องก็คือ เรื่องของสวัสดิการ ทางคุณเบลสก็ได้บอกเล่าความประทับใจว่า บ้านปู มีสวัสดิการที่หลากหลายและเหมาะกับความต้องการของแต่ละคน
เช่น นวดคลายปวดเมื่อย โดยผู้พิการทางสายตา, มีโปรแกรมให้ได้ปรึกษาว่าเราอยากพัฒนาตัวเอง และเติบโตไปด้านไหน
หากมีความเครียด ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว ก็สามารถปรึกษานักจิตวิทยาออนไลน์, มีสวัสดิการที่เลือกได้เองตามความต้องการ เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเบิกค่าส่วนกลางหมู่บ้าน ค่ารักษาน้องหมาน้องแมว หรืออื่น ๆ ตามหมวดหมู่ที่กำหนดไว้
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อให้เล่นเกม แจกส่วนลดพวกฟู้ดดิลิเวอรี และอื่น ๆ อยู่เสมอ
นโยบายและแนวทางการดูแลคนที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการ สะท้อนถึงความใส่ใจใน “คน”
ตามแนวคิดที่บ้านปูยึดมาตลอดว่า ทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่เหมือง โรงไฟฟ้า แหล่งก๊าซ หรือเทคโนโลยีด้านพลังงาน แต่เป็น “คน” พนักงานทุกคนคือพลังงานที่สำคัญที่สุด พลังงานที่ไม่มีวันหมดไป และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพไร้ขีดจำกัด
3. จาก Banpu Careers สู่ Banpu People จะสะท้อนให้เห็นว่า บ้านปูจะสร้างพื้นที่ที่มีความหมายให้กับทีมงานทุกคน
บ้านปูได้มีการเปลี่ยนชื่อเพจเฟซบุ๊กใหม่ จากที่ชื่อว่า Banpu Careers เป็น Banpu People สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อเพจ เพราะต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาให้หลากหลายมากขึ้น นำเสนอเรื่องราวของคนในบ้านปูที่มีแง่มุมที่น่าสนใจจากทุกประเทศ
ซึ่งชื่อเพจเดิมนั้น อาจทำให้ผู้ที่ติดตามหรือผู้ที่แวะเวียนเข้ามาอ่าน ก็อาจจะเข้ามาเพื่อมองหาโอกาสในสายอาชีพ มากกว่าการทำความเข้าใจจริง ๆ ว่าบ้านปูเป็นองค์กรอย่างไร และคนบ้านปูเป็นคนแบบไหน ?
เพราะเราอยากให้ทุกคนได้มีความเข้าใจในองค์กร และผู้คนขององค์กร เพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการตัดสินใจร่วมงาน ซึ่งหลายคนกลับมองข้ามเรื่องนี้อยู่เสมอ
เพจ Banpu People จะเป็นเพจที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่ติดตามและสนใจ ทั้งในแง่ของความเข้าใจในองค์กร ความเข้าใจในคนบ้านปู โดยยังไม่เสียโอกาสในการอีกทั้งยังมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลของตำแหน่งงานที่บ้านปูกำลังเปิดรับสมัคร ขณะเดียวกัน เพจ Banpu People ยังเป็นพื้นที่ที่พนักงานของบ้านปูได้แลกเปลี่ยนมุมมอง แชร์ประสบการณ์ และบอกเล่าเรื่องราวการทำงานของพวกเขา
4. กิจกรรมส่งต้นไม้ให้พนักงาน ช่วยตอกย้ำความเชื่อที่ว่า แต่ละคนมีรูปแบบการเติบโตที่แตกต่างกัน
บ้านปูจัดกิจกรรมส่งต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ให้กับพนักงาน ซึ่งคุณวิธพล เล่าถึงแนวคิดเบื้องหลังของกิจกรรมนี้ไว้ว่า คนแต่ละคนมีความเชื่อ ความชอบ ค่านิยมที่แตกต่างกัน แนวคิดเกี่ยวกับการเติบโตของคนแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน
เช่น คุณอ๋า อยากเติบโตในการสายงานสื่อสารองค์กร ด้านการพัฒนาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะนอกจากจะได้ทำงานแล้ว เรายังสามารถส่งต่อความช่วยเหลือผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น อยากพัฒนาเรื่องการศึกษาไทย หรือนำเรื่อง Education Technology มาใช้ ขณะเดียวกันก็อยากจะมีความเชี่ยวชำนาญด้านงานสื่อสารยิ่งขึ้น
สามารถสร้างคุณค่าให้กับหน่วยงานและองค์กรได้มากขึ้นส่วนคุณเบลส อยากเป็นคนที่มีความรู้ เพื่อแชร์องค์ความรู้ด้านดิจิทัลให้คนรอบ ๆ ตัว และอยากให้ทีมงานทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในเรื่องอื่น ๆ ไม่ว่าจะผ่านการสอน การทำงานออร์กาไนเซอร์
จะเห็นได้ว่าแม้จะอยู่ในองค์กรเดียวกัน แต่เป้าหมายและเส้นทางที่อยากจะเติบโตของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน
ดังนั้นบ้านปูจึงเลือกสรรต้นไม้มาหลากหลายประเภท เพราะต้นไม้แต่ละประเภทก็จะมีรูปแบบการเติบโตที่แตกต่างกัน
เมื่อพนักงานได้รู้ถึงคุณประโยชน์ของต้นไม้ในแต่ละประเภท ก็จะเข้าใจได้ทันทีว่า ต้นไม้ประเภทใดที่เป็นตัวแทนของนิยามการเติบโต ในความเชื่อและคุณค่าของพนักงานแต่ละคน
สรุปง่าย ๆ ก็คือ การมอบต้นไม้ให้กับพนักงานเป็นเสมือนตัวแทนของการที่องค์กรให้ความสำคัญกับการเคารพในความต่างของพนักงานแต่ละคนนั่นเอง
ต้นไม้ที่เรามอบให้นั้น เป็นกล้าของไม้แต่ละประเภทที่พนักงานจะต้องดูแลให้เติบโตขึ้น ก็เปรียบเสมือนการสะท้อนข้อเท็จจริงที่ว่า การเติบโตของคนแต่ละคนนั้น คนคนนั้นจะต้องใส่ใจดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
และความหมายที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือ เมื่อพนักงานแต่ละคนเปรียบเสมือนต้นไม้หนึ่งต้น องค์กรก็เหมือนกับสวนป่าที่ประกอบด้วยต้นไม้หลากสายพันธุ์ ที่เกื้อหนุนกันให้เป็นระบบนิเวศที่แข็งแรง
อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนอาจจะอยากรู้ว่า แล้วพนักงานบ้านปูรู้สึกอย่างไร เมื่อได้รับต้นไม้ ?
เมื่อคุณเบลสและคุณอ๋าได้รับต้นไม้ ในช่วงแรกก็ยังไม่เข้าใจ แต่เมื่อได้อ่านความหมาย และเห็นข้อความที่เขียนว่า “เราสามารถเติบโตได้ในแบบของตัวเอง” ก็ทำให้พนักงานต่างรู้สึกว่า บ้านปู ใส่ใจในเรื่องของพนักงานเป็นอย่างมาก
เพราะทุกคนที่คุณอ๋าและคุณเบลสร่วมงานด้วย มีความแตกต่างหลากหลาย บางครั้งต้องทำงานกับชาวต่างชาติ ดังนั้นต้นไม้ จึงถือเป็นสิ่งที่สื่อถึงความใส่ใจและกำลังใจได้เป็นอย่างดี ทำให้ทุกคนเข้าใจความมุ่งมั่นของ องค์กร ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกด้าน ให้พร้อมสร้างสรรค์พลังงานที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเริ่มต้นจากการส่งเสริมพลังของคนภายในอย่างยั่งยืนก่อน
ในมุมมองของคุณอ๋า เธอยังมองว่าต้นไม้เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแผนกได้อีกด้วย เช่น ฝ่ายบัญชีเดินไปดูแลต้นไม้ให้อีกแผนกหนึ่ง ทีมงานรุ่นพี่เดินไปดูแลต้นไม้ให้รุ่นน้อง
เพราะต้นไม้คือสิ่งที่คนหลายวัยชื่นชอบ เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่าย จึงพูดได้อีกมุมหนึ่งว่า ต้นไม้คือตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของทุกฝ่าย ทำให้พนักงานทุกคนมองต้นไม้ว่าเป็นมากกว่าต้นไม้..
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.