“SCB 10X” จัดโครงการ “SCB 10X BlockCamp 2022” เฟ้นหานิสิตนักศึกษาร่วมแคมป์อัพสกิลด้านบล็อกเชน พร้อมโอกาสพัฒนาศักยภาพกับ SCB 10X และ Partners ระดับโลก

“SCB 10X” จัดโครงการ “SCB 10X BlockCamp 2022” เฟ้นหานิสิตนักศึกษาร่วมแคมป์อัพสกิลด้านบล็อกเชน พร้อมโอกาสพัฒนาศักยภาพกับ SCB 10X และ Partners ระดับโลก

27 มิ.ย. 2022
เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) เดินหน้าภารกิจ “Moonshot Mission” มุ่งสร้างขีดความสามารถใหม่ด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมมุ่งสนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถ โดยมีทีม Venture Builder เป็นหัวหอกสำคัญ ล่าสุด เตรียมจัดแคมป์ “SCB 10X BlockCamp 2022” เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจ และมีความสามารถที่โดดเด่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านบล็อกเชน ร่วมบ่มเพาะพัฒนาทักษะแบบเฉพาะทาง พร้อมคิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์แบบไร้ขีดจำกัด แบ่งประเภทผู้เข้าสมัครออกเป็น 2 แกนหลัก ได้แก่ 1.นักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านนวัตกรรมบล็อกเชน (Blockchain Software Engineer (Technical)) และ 2.เจ้าของผลิตภัณฑ์ด้านบล็อกเชน (Blockchain Product Owner (Business)) โดยสามารถเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตได้ตามความสนใจ ผู้ได้รับคัดเลือก 30 คน จะได้เข้าร่วมแคมป์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำเสนอไอเดีย และพัฒนาศักยภาพกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจด้านบล็อกเชนระดับโลก พร้อมรับประกาศนียบัตร และโอกาสในการร่วมงานกับ SCB 10X ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการhttps://bit.ly/3bnq7iZ  ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2565   
นายพลชมพูนุท ทองแถม ณ อยุธยา Head of Venture Builder บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) กล่าวว่า “SCB 10X มุ่งสร้างขีดความสามารถใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยมีทีม Venture Builder (VB) เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด ผ่านการสนับสนุนผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือผู้ประกอบการที่มีไอเดียในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ๆ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ล่าสุดเราเตรียมจัดกิจกรรม “SCB 10X BlockCamp 2022” ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถโดดเด่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมด้านบล็อกเชน ร่วมบ่มเพาะพัฒนาทักษะแบบเฉพาะทาง คิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์แบบไร้ขีดจำกัด ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งระดับโลกด้านบล็อกเชนของ SCB 10X  ผ่านการ Mentorship และให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้าน Technology, Blockchain Software Development รวมถึง Business Development”
โครงการ “SCB 10X BlockCamp 2022” จะเปิดรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเข้าร่วมโครงการภายใต้ 2 แกนหลัก ได้แก่ 1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านนวัตกรรมบล็อกเชน (Blockchain Software Engineer (Technical)) และ 2. เจ้าของผลิตภัณฑ์ด้านบล็อกเชน (Blockchain Product Owner (Business)) เช่น Product Development, Tokenomics Design, Community Building โดยสามารถเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตได้ตามที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ DeFi, NFT, Metaverse, DAO, Web3 Social Graph หรือ  Web3 Infrastructure เป็นต้น เพื่อเฟ้นหา 30 คน ที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  เป็นระยะเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการรับคำแนะนำในการพัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอดความรู้กับกูรูแถวหน้าผู้คร่ำหวอดในวงการบล็อกเชนระดับโลก เช่น  Nansen / Ape Board, Nebula Protocol, Edge Protocol, Impossible Finance, Speedboat และ Laika เป็นต้น พร้อมนำเสนอไอเดียกับคณะกรรมการ และโอกาสในการร่วมงานกับ SCB 10X ในอนาคต
“SCB 10X หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ “SCB 10X BlockCamp 2022” จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีศักยภาพตลอดจนทักษะที่สอดคล้องและสามารถรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เรายังมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคอมมูนิตี้ที่จะช่วยดึงดูดกลุ่มนักพัฒนาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะเอื้อให้เกิดระบบนิเวศในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนแก่ประเทศไทยอีกด้วย” นายพลชมพูนุท กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการที่ https://bit.ly/3bnq7iZ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2565 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://blockcamp.scb10x.com/ Telegram: SCB 10X BlockCamp 2022 หรือ อีเมล: SCB10XBlockCamp2022@gmail.com
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.