ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดจำหน่ายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง SCB Inverse Floater ครั้งที่ 2 เต็มแล้วอายุ 2 ปี โอกาสรับผลตอบแทนสูงสุด 3.25% ต่อปีพร้อมคุ้มครองเงินต้น 100% เจาะกลุ่มลูกค้าเวลธ์

ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดจำหน่ายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง SCB Inverse Floater ครั้งที่ 2 เต็มแล้วอายุ 2 ปี โอกาสรับผลตอบแทนสูงสุด 3.25% ต่อปีพร้อมคุ้มครองเงินต้น 100% เจาะกลุ่มลูกค้าเวลธ์

28 มิ.ย. 2022
ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง SCB Inverse Floater ครั้งที่ 2  ในวันที่  27 – 28 มิถุนายน 2565 เปิดจองซื้อเพียงวันเดียวเต็มจำนวนอีกแล้ว เจาะกลุ่มลูกค้าเวลธ์ มูลค่าเสนอขาย 2,150 ล้านบาท อายุ 2 ปี จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน โอกาสรับผลตอบแทนสูงสุด 3.25% ต่อปี และต่ำสุด 0.50% ต่อปี พร้อมคุ้มครองเงินต้น 100 %
นายศรชัย สุเนต์ตา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product  และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย SCB Chief Investment Office  (SCB CIO )  ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารได้กระแสการตอบรับการลงทุนในหุ้นที่กู้มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยประเภท Inverse Floater Note จากกลุ่มลูกค้าเวลธ์เป็นอย่างมาก   จึงเปิดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง  SCB Inverse Floater ครั้งที่ 2 /2565 ในวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 แต่เปิดจำหน่ายได้เพียง 1 วัน ยอดจองซื้อเต็มจำนวนอีกแล้ว มูลค่าเสนอขาย 2,150 ล้านบาท อายุ 2 ปี เงินลงทุนขั้นต่ำ 5 ล้านบาท ทวีคูณครั้งละ 1 ล้านบาท จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน แบบลอยตัว และสวนทางกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Thai Overnight  Repurchase Rate – THOR)
ครบกำหนดไถ่ถอนในปี  2567 เริ่มนับจากวันที่ออกตราสารในวันที่ 29  มิถุนายน  2565 - 28 มิถุนายน 2567 โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในงวดแรก ประมาณ  2.75 % ต่อปี  ส่วนในงวดที่ 2-8 จะได้รับผลตอบแทน 3.25% ลบอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (THOR )ระยะเวลา 3เดือน (THOR คืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคารคำนวณโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแบบ Compound  Average) โดยในงวดที่ 2-8 นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดไม่เกิน 3.25% ต่อปี (หากดอกเบี้ยอ้างอิงTHORไม่ติดลบ)และผลตอบแทนขั้นต่ำประมาณ 0.50% ต่อปี พร้อมคุ้มครองเงินต้น 100% โดยธนาคารไทยพาณิชย์​เมื่อถือจนครบกำหนดอายุตราสาร
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ SCB Inverse  Floater เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะทรงตัวหรือไม่ขึ้นเร็วและแรงอย่างต่อเนื่อง
นางขวัญกมล พริ้งวณิชย์   Division Head, Financial Market Trading   ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า  การคัดสรรผลิตภัณฑ์หุ้นกู้  SCB Inverse Trading  เป็นความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสายงาน Investment Office and Product ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ และ จับจังหวะการลงทุนของตลาด  เพื่อออกผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จนส่งผลให้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ​"SCB​ Inverse Floater” ได้รับการตอบรับที่ดี  เหมาะกับภาวะการณ์ลงทุนในปัจจุบัน  ที่เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้าเวลธ์และลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยสายงาน​Financial Marketมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการความเสี่ยงตราสารอนุพันธ์ประเภทอัตราดอกเบี้ยและการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง​THOR ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มนักลงทุนตามแนวทางของธนาคาร​แห่งประเทศไทย
คำเตือน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.