โออาร์ – โตโยต้า ทูโช – อีวีโลโม จับมือพัฒนามาตรฐานแบตเตอรี่และขยายสถานีในการสลับแบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้า ยกระดับการให้บริการใช้รถไฟฟ้าในประเทศไทย

โออาร์ – โตโยต้า ทูโช – อีวีโลโม จับมือพัฒนามาตรฐานแบตเตอรี่และขยายสถานีในการสลับแบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้า ยกระดับการให้บริการใช้รถไฟฟ้าในประเทศไทย

12 ก.ค. 2022
นายแมตต์ เมอร์เรย์ เจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐฯ ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีในการลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนามาตรฐานแบตเตอรี่และขยายสถานีสลับแบตเตอรี่ เพื่อยกระดับการให้บริการการเคลื่อนที่ (Mobility as a Service) ในกลุ่มยานพาหนะสองล้อไฟฟ้า ระหว่าง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทเทรดดิ้งในเครือโตโยต้ากรุ๊ป และ บริษัท อีวีโลโม เทคโนโลยีย์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้าน EV Charging Solution ครบวงจรจากสหรัฐอเมริกา โดยมี นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โออาร์ พร้อมด้วย นายโนบุฟูมิ มิอุระ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด และ นางสาวนิโคล หวู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EVLOMO Group ร่วมลงนาม
ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการนำจุดแข็งของพันธมิตรทั้ง 3 บริษัทเข้ามาผสานกัน โดย โตโยต้า ทูโช จะพัฒนาแบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ส่วน อีวีโลโม จะเป็นผู้วางเครือข่ายสถานีในการสลับแบตเตอรี่ (Battery swap Station) ซึ่งรองรับด้วย application ที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้งาน และผสานเข้ากับการส่งเสริมความต้องการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าผ่านกลุ่มลูกค้าของ โออาร์ ทั้ง B2B และ B2C ผ่านเครือข่าย PTT station และ Café Amazon ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ รวมไปถึงการนำข้อมูลการใช้งานจักรยานยนต์ไฟฟ้า มาวิเคราะห์เพื่อโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานอย่างแท้จริง
นายแมตต์ เมอร์เรย์ เจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐฯ ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวว่าความร่วมมือระหว่าง 3 บริษัทชั้นจากสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosyetem) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยจูงใจให้ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้บริโภคในการหันมาปรับใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Zero emission) และถือเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือที่เราอยากส่งเสริมให้เกิดขึ้นผ่านทางกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือล่าสุดของสหรัฐฯ โดยมีเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานสะอาด และการลดคาร์บอนเป็นหนึ่งในเสาหลักที่สำคัญ
นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับ โตโยต้า ทูโช และ อีวีโลโม ในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญในการส่งเสริมรูปแบบการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยการร่วมพัฒนาแบตเตอรี่ รวมทั้งขยายเครือข่ายสถานีสลับแบตเตอรี่ ซึ่งจะช่วยยกระดับการให้บริการการเคลื่อนที่ (Mobility as a Service : MaaS) ในกลุ่มยานพาหนะสองล้อไฟฟ้า ตลอดจนพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อที่ โออาร์ จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของ โออาร์ ในการสร้าง Seamless Mobility ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ  อีกทั้งยังสอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายของ โออาร์ ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมตลอดทั้งการดำเนินธุรกิจ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด ผ่านการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-Neutrality) ภายในปี 2030 และบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี 2050 อีกด้วย
นายโนบุฟูมิ มิอุระ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่าเรารู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการมุ่งสู่ความเป็นกลางของคาร์บอน โดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่ ที่มีฟังก์ชันและบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของ Toyota Tsusho ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต และเชื่อว่าการร่วมมือกับ OR และ EVLOMO จะช่วยยกระดับการเปลี่ยนมาใช้รถ EV ในประเทศไทย
นางสาวนิโคล หวู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EVLOMO Group เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับ โออาร์ และ โตโยต้า ทูโช ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของความร่วมมือในกลุ่มยานพาหนะสองล้อไฟฟ้า เราหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในประเทศไทย และหวังว่าเครือข่ายสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ อีวีโลโม จะส่งเสริมให้การใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและการสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ในประเทศไทย เป็นไปอย่างสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของ โตโยต้า ทูโช ประกอบกับเครือข่ายที่ครอบคลุมของ โออาร์ จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและช่วยให้ อีวีโลโม เป็นที่รู้จักในฐานะของผู้ให้บริการด้านนวัตกรรม และช่วยให้เรามุ่งสู่เป้าหมายยร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.