แคนนอน รวมพลังสร้างโลกสีเขียวสานต่อกิจกรรม ‘แคนนอนอาสาครั้งที่ 30 - Go For Green’ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

แคนนอน รวมพลังสร้างโลกสีเขียวสานต่อกิจกรรม ‘แคนนอนอาสาครั้งที่ 30 - Go For Green’ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

18 ก.ค. 2022
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย มร. ฮิโรชิ โยโกตะ ประธานบริษัท และประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยนายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และ CSR จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “แคนนอนอาสาครั้งที่ 30 (Canon Volunteer #30) - Go For Green” ร่วมกับอาสาสมัครพนักงานแคนนอน และสมาชิกในครอบครัวพนักงานรวม 37 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ได้แก่ การปลูกป่าด้วยเมล็ดมะค่าโมง จำนวน 1,000 เมล็ด การปลูกต้นไผ่หนาม 200 ต้น ตามแนวแบ่งเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครนายก รวมถึงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงสู่เขื่อนขุนด่านปราการชล ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบกล้องดิจิทัล Canon PowerShot รุ่น SX70HS ให้กับทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อนำไปใช้ในการสำรวจและลาดตระเวนผืนป่าต่อไป
มร. ฮิโรชิ โยโกตะ ประธานบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า กล่าวว่า “กิจกรรม ‘แคนนอนอาสาครั้งที่ 30 (Canon Volunteer #30) - Go For Green’ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้หลักปรัชญาเคียวเซของแคนนอน ที่มุ่งเน้น ‘การใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม’ ซึ่งเราได้ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านนายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และ CSR บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรมแคนนอนอาสาครั้งนี้เราเลือกการปลูกป่าด้วยเมล็ดมะค่าโมง ซึ่งเมื่อต้นมะค่าโมงโตเต็มที่จะแผ่กิ่งก้านและช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผืนป่า อีกทั้งยังเป็นแนวกันลมและป้องกันการพังทลายของดินได้เป็นอย่างดี  รวมถึงการปลูกต้นไผ่หนามจำนวน 200 ต้นตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเป็นแนวป้องกันธรรมชาติระหว่างป่ากับชุมชน ช่วยให้สัตว์ป่าและมนุษย์อยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างสงบสุข ส่วนกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลา เราเลือกปลาน้ำจืดสายพันธุ์ต่างๆ  รวมถึงปลาบึกที่ใกล้จะสูญพันธุ์ลงสู่เขื่อนเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมกันนี้ แคนนอน มีความยินดีที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามของอุทยานแห่งชาติฯ ด้วยการมอบกล้อง Canon PowerShot รุ่น SX70HS เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บภาพและวิดีโอในการสำรวจผืนป่าและสัตว์ป่าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”
มร. ฮิโรชิ โยโกตะ ประธานบริษัท และประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่า “เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมระบบนิเวศที่ยั่งยืนและกระตุ้นเตือนให้ผู้คนหันมาใส่ใจกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพราะแคนนอนมุ่งมั่นสร้างสรรค์โลกที่สวยงามควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้องและเลนส์คุณภาพสูง เพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสและเก็บบันทึกภาพความทรงจำอันน่าประทับใจอย่างยั่งยืน”
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.