ร้าน Moshi Moshi ยื่น IPO เข้าตลาดหุ้นไทย

ร้าน Moshi Moshi ยื่น IPO เข้าตลาดหุ้นไทย

1 ส.ค. 2022
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีก “Moshi Moshi” ร้านขายสินค้าจิปาถะสัญชาติไทย
ซึ่งเน้นขายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มีความหลากหลาย และราคาย่อมเยา
ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ต่อ ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)
หุ้นที่เสนอขาย จะไม่เกิน 75 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นท้ังหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว
แบ่งเป็น 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น
2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Winnfield Capital Overseas Company Limited จำนวนไม่เกิน 15 ล้านหุ้น
โดยวัตถุประสงค์ของการระดมทุน บริษัทมีแผนที่จะนำเงินทุนไปใช้เป็น
- เงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจ
- ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน
- ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานธุรกิจ
ทั้งนี้ Moshi Moshi ก่อตั้งโดยคุณ อชิระ บุญสงเคราะห์
ที่ต้องการขายสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นในราคาประหยัด จึงเปิดร้านสาขาแรกที่ศูนย์การค้า แพลทินัม แฟชั่นมอลล์
ปัจจุบัน Moshi Moshi มีอยู่กว่า 96 สาขา ใน 40 จังหวัดทั่วประเทศไทย
โดยร้าน Moshi Moshi มีสินค้าที่จำหน่ายหลากหลายกว่า 18,000 SKUs และมากถึง 12 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องใช้ในบ้าน, กระเป๋า, เครื่องเขียน, ตุ๊กตา, ของใช้แฟชั่น, อุปกรณ์เสริมความงาม, เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องสำอาง, อุปกรณ์ด้านไอที, ของเล่น, อาหารและเครื่องดื่ม และหมวดอื่น ๆ เช่น หน้ากากผ้า, พวงกุญแจ, ชุดตรวจหาเชื้อ
ซึ่ง Moshi Moshi จะยึดหลักการในการพัฒนาสินค้าอยู่ 4 อย่าง คือ
1) Design : การออกแบบ สร้างสรรค์และพัฒนาสินค้า ให้ตรงกับความชอบและการใช้งานของผู้บริโภค
2 ) Quality : พัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ ใช้งานได้ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
3) Price : ราคาสินค้าย่อมเยา เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น
4) Variety : นำเสนอสินค้าที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน
สำหรับช่องทางจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ​ ก็จะมี
1) เครือข่ายสาขาของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมทุกภูมิภาค
2) การขายสินค้าผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยม ได้แก่ Shopee และ Lazada
3) ร้านป็อปอัป สโตร์ (Pop-up Store) ซึ่งเป็นร้านค้าที่จัดขึ้นชั่วคราวบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตีมอลล์ชั้นนำ ที่บริษัทฯ ยังไม่มีสาขา
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) โดยมีขนาดพื้นที่สำหรับคลังสินค้าจำนวน 26,500 ตารางเมตร ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีความสะดวกต่อการรับ เบิกจ่าย และจัดส่งสินค้าไปยังร้านสาขาของ Moshi Moshi ทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ Moshi Moshi มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากร้าน Moshi Moshi แล้ว บริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ จึงเปิดดำเนินการร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งภายใต้ชื่อทางการค้า “GIANT” เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ
โดยมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าทั่วไปที่เน้นการใช้งาน (Function) ในชีวิตประจำวัน ในราคาย่อมเยา มากกว่าการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองตลาด โดยปัจจุบันมี 1 สาขาในกรุงเทพฯ
ในส่วนของผลประกอบการของ บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 มีรายได้ 1,703 ล้านบาท กำไร 311 ล้านบาท อัตรากำไร 18.3%
ปี 2563 มีรายได้ 1,368 ล้านบาท กำไร 101 ล้านบาท อัตรากำไร 7.4%
ปี 2564 มีรายได้ 1,264 ล้านบาท กำไร 131 ล้านบาท อัตรากำไร 10.4%
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.