ก.ล.ต. ชี้ กรณีทรู-ดีแทค รับซื้อหุ้นคืน จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านดีลควบรวม ต้องรอผลพิจารณาของ กสทช. ก่อน ถึงรับซื้อได้

ก.ล.ต. ชี้ กรณีทรู-ดีแทค รับซื้อหุ้นคืน จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านดีลควบรวม ต้องรอผลพิจารณาของ กสทช. ก่อน ถึงรับซื้อได้

3 ส.ค. 2022
สืบเนื่องมาจากกรณี TRUE และ DTAC เผยถึงรายละเอียดกระบวนการรับซื้อหุ้นคืน จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบรวมบริษัท
อีกทั้งยังกล่าวยืนยันว่า กสทช. ไม่มีอำนาจพิจารณาที่จะไม่อนุมัติการควบรวมกิจการได้
โดยบริษัททั้งสอง สามารถที่จะควบรวมได้เลย แต่แค่รอเงื่อนไขที่ กสทช. อาจจะกำหนดขึ้นมา เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการแข่งขัน
ทำให้กลุ่มเครือข่ายแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (NT)
เดินหน้ายื่นหนังสือถึง ก.ล.ต. ขอให้พิจารณา และสั่งเลื่อนการรับซื้อหุ้นคืนของบริษัท TRUE และ DTAC ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่า กสทช. จะมีมติตัดสินเรื่องการควบรวมออกมาอย่างชัดเจน
เพราะเครือข่ายแรงงานฯ NT มองว่า การดำเนินการดังกล่าว เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองกลาง ที่ระบุว่า กสทช. มีอำนาจเป็นที่สิ้นสุด ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติในดีลนี้
อันจะเป็นการทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ตกอยู่ในความเสี่ยงที่อาจจะตัดสินใจผิดพลาด โดยเฉพาะ NT เองที่เป็นผู้ถือหุ้นใน DTAC ก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อบริษัทนับร้อยล้านบาทเช่นกัน
และล่าสุด ก.ล.ต. รับทราบประเด็นดังกล่าว และมีหนังสือตอบกลับถึงนายประสาน จ่างูเหลือม ประธานกลุ่มเครือข่ายแรงงานรัฐวิสาหกิจ NT
โดยแจ้งว่า การดำเนินการต่าง ๆ กรณีควบรวมกิจการระหว่าง TRUE และ DTAC รวมถึงการรับซื้อหุ้นของ TRUE และ DTAC จากผู้ถือหุ้นนั้น ต้องรอผลการพิจารณาที่ชัดเจนจาก กสทช. ก่อน
“ตามหนังสือเลขที่ 01/2565 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เรื่องขอให้พิจารณากํากับดูแลการรับซื้อหุ้นของบริษัท TRUE และ DTAC แจ้งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สํานักงาน ก.ล.ต. สั่งการให้ TRUE และ DTAC ดําเนินการให้บริษัท ซิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จํากัด และ Citrine Investment SG Pte Ltd (ผู้รับซื้อหุ้น)
เลื่อนการรับซื้อหุ้น จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ออกไปจนกว่าผลการพิจารณาควบรวมของ TRUE และ DTAC ของ กสทช. มีข้อยุติ และมีแนวทางการดําเนินธุรกิจต่อไปของบริษัทใหม่ แจ้งแล้วนั้น
สํานักงาน ก.ล.ต. รับทราบประเด็นที่แจ้งมา และขอเรียนว่าการดําเนินการต่าง ๆ กรณีการควบรวมกิจการระหว่าง TRUE และ DTAC ซึ่งรวมถึงการรับซื้อหุ้นของ TRUE และ DTAC จากผู้ถือหุ้นนั้น
ต้องรอผลการพิจารณาที่ชัดเจนจาก กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานกํากับดูแลหลักในเรื่องนี้ก่อน”
© 2022 Marketthink. All rights reserved.