แบงก์ชาติ ร่วมกับธนาคารกรุงศรีฯ - ไทยพาณิชย์ เตรียมทดสอบการใช้งานจริง "เงินบาทดิจิทัล" ในวงจำกัด

แบงก์ชาติ ร่วมกับธนาคารกรุงศรีฯ - ไทยพาณิชย์ เตรียมทดสอบการใช้งานจริง "เงินบาทดิจิทัล" ในวงจำกัด

5 ส.ค. 2022
CBDC หรือสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง ที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจ
รวมถึงประเทศไทย ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็ให้ความสนใจและอยู่ระหว่างการพัฒนา “เงินบาทดิจิทัล” เช่นกัน
ซึ่งนอกจากจะมีโครงการที่จะนำมาใช้ทำธุรกรรมระหว่างสถาบันการเงิน (Wholesale CBDC) แล้ว
ก็ยังมีโครงการที่จะนำมาใช้กับภาคธุรกิจและประชาชน (Retail CBDC) ด้วย
ล่าสุด คุณวชิรา อารมย์ดี รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธปท. เปิดเผยว่า
ธปท. ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะขยายขอบเขตการศึกษาและพัฒนา Retail CBDC ไปสู่การใช้งานจริงในวงจำกัด (Pilot) เพื่อประเมินถึงประโยชน์และความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดนโยบายและปรับปรุงการออกแบบ CBDC ในอนาคต
โดยแผนการทดสอบ Retail CBDC ระยะ Pilot นี้ แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
1. การทดสอบระดับพื้นฐาน (Foundation track) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ รวมถึงรูปแบบของการนำเทคโนโลยีมาใช้งานจริงกับประชาชนรายย่อย
โดยจะทำการทดสอบการใช้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการในพื้นที่เฉพาะ และในกลุ่มผู้ใช้งานประมาณ 10,000 ราย ที่กำหนดโดย ธปท.
และภาคเอกชนที่ร่วมทดสอบ 3 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ 2C2P
การทดสอบนี้ จะเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 ไปจนถึงกลางปี 2566
2. การทดสอบระดับนวัตกรรม (Innovation track) ด้านความสามารถในการเขียนโปรแกรม
ธปท. จะเปิดให้ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมนำเสนอรูปแบบทางธุรกิจ (Use Cases) ในการพัฒนาต่อยอด Retail CBDC ผ่านโครงการ "CBDC Hackathon"
โครงการนี้ จะเอื้อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดบน Retail CBDC ทำให้เกิดบริการทางการเงินใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการที่หลากหลาย และช่วยให้ ธปท. นำมาปรับปรุงการออกแบบ CBDC ที่เหมาะสมกับบริบทของไทยในอนาคต
อย่างไรก็ดี ธปท. ได้ย้ำว่าการทดสอบนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและพัฒนา Retail CBDC เพื่อประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยีและการออกแบบ รวมถึงการนำไปต่อยอดบริการให้กับประชาชน
โดย ธปท. ยังไม่มีแผนที่จะออก Retail CBDC เนื่องจากการออก CBDC ต้องพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงอย่างรอบด้านก่อน เพราะอาจส่งผลต่อระบบการเงินของประเทศได้
นอกจากนี้ ธปท. ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการแอบอ้างในรูปแบบต่าง ๆ ว่าสามารถให้บริการ Retail CBDC ได้ หรือหลอกให้ลงทุนใน Retail CBDC ของธปท.
เนื่องจากการทดสอบนี้ จะจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้งานที่ถูกระบุไว้ก่อนแล้วเท่านั้น..
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.