SCB ประกาศ ตอนนี้ยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แม้แบงก์ชาติ จะขึ้นดอกเบี้ย พร้อมมาตรการความช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย

SCB ประกาศ ตอนนี้ยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แม้แบงก์ชาติ จะขึ้นดอกเบี้ย พร้อมมาตรการความช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย

15 ส.ค. 2022
ตามที่คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (กนง.) มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี
จาก 0.50% เป็น 0.75% ต่อปี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายในการดูแลเงินเฟ้อในประเทศ
ขณะที่ EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในช่วงต่อไป จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการปรับขึ้นดอกเบี้ยอาจส่งผลต่อสภาพคล่องของลูกค้าที่มีความเปราะบาง โดยเฉพาะภาคครัวเรือนที่มีรายได้น้อย มีความอ่อนไหวต่อค่าครองชีพ รวมถึงผู้ประกอบการ SME ในสาขาธุรกิจที่ฟื้นตัวช้า
นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
“ธนาคารฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และมีความห่วงใยต่อลูกค้าแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวก็ตาม
ดังนั้น ธนาคารฯ จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในทันที แต่จะขอติดตามสัญญาณทางเศรษฐกิจและพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจอีกครั้งแบบค่อยเป็นค่อยไป
พร้อมทั้งยืนยันที่จะดูแลลูกค้าของธนาคารฯ ภายใต้สถานการณ์ที่มีความผันผวนและเปราะบาง
เพื่อให้ลูกค้ารายย่อยมีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสม และลูกค้าธุรกิจก็ยังให้มีสภาพคล่องที่ต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ”
โดยธนาคารฯ ได้มีแนวทางให้ความช่วยเหลือลูกค้าผ่านมาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน
สำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้า SME ที่มียอดขายน้อยกว่า 75 ล้านบาทต่อปีอยู่แล้ว ดังนี้
1. การลดอัตราผ่อนและขยายระยะเวลาผ่อนผ่านกระบวนการแก้หนี้อย่างยั่งยืน
2. การลดอัตราชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตเหลือ 5% และบัตรกดเงินสด (Speedy Cash) เหลือ 3%
ซึ่งธนาคารฯ จะมีการปรับอัตราชำระขั้นต่ำให้โดยอัตโนมัติ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
3. การขยายวงเงินอนุมัติสูงสุดสำหรับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับลูกค้าที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท จาก 1.5 เท่า เป็น 2 เท่า
4. ธนาคารฯ​ มีการพิจารณารวมยอดหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน (Debt Consolidation) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการผ่อนชำระของลูกค้า
ทั้งนี้ ลูกค้ารายย่อยและลูกค้า SME ที่มียอดขายน้อยกว่า 75 ล้านบาทต่อปี สามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการได้ทาง SCB Call Centre โทร 02 777 7777
สำหรับลูกค้า SME ที่มียอดขายมากกว่า 75 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป ธนาคารฯ มีมาตรการปรับลดอัตราผ่อนและขยายระยะเวลาผ่อนชำระ เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างดีที่สุด
โดยลูกค้า SME ที่มียอดขายมากกว่า 75 ล้านบาทต่อปี สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ หรือ SCB Business Center โทร. 02 722 2222
หรือสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ และ https://scbsme.scb.co.th/
© 2022 Marketthink. All rights reserved.