AAI ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ของไทย เตรียมขยายตลาดต่อยอดความสำเร็จสู่สากล

AAI ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ของไทย เตรียมขยายตลาดต่อยอดความสำเร็จสู่สากล

19 ส.ค. 2022
การดำเนินชีวิตในช่วง 3 ปี หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของหลายคนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
โดยเฉพาะกลุ่ม Millennial และ Gen Z ที่ใช้ชีวิตด้วยการทำงานอยู่ที่บ้านมากขึ้น
ทำให้มีโอกาสเลี้ยงสัตว์ไว้คลายเหงา และยังมีเทรนด์เลี้ยงสัตว์เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว (Pet Humanization)
ซึ่งมีข้อมูลจากบทวิจัย Fortune Business Insights กล่าวถึงภาพรวมตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงของโลกที่มีการเติบโตขึ้นทุกปี
โดยจากสถิติช่วงปี 2561-2564 จาก 8.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นเป็น 1.1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าในปี 2572 จะเพิ่มเป็น 1.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรืออัตราเติบโตเฉลี่ย 5.03% ต่อปี
หากมองในแง่ของธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์จากเทรนด์ดังกล่าว คงไม่พ้นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
อย่าง บมจ. เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ AAI ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก (Human Food)
ซึ่งเป็นบริษัทลูกและเป็น Flagship ของกลุ่ม บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิตอาหารนานาชนิดส่งออกทั่วโลก
และ AAI กำลังจะ Spin-Off เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเร็ว ๆ นี้
โดย AAI ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี
ความน่าสนใจของ AAI คือ การเติบโตตามกระแส New Normal
ที่แม้จะมีวิกฤติโรคระบาด แต่บริษัทฯ ยังสามารถทำรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปี
ปี 2562 มีรายได้ 3,588 ล้านบาท กำไร 167 ล้านบาท
ปี 2563 มีรายได้ 4,512 ล้านบาท กำไร 555 ล้านบาท
ปี 2564 มีรายได้ 4,985 ล้านบาท กำไร 639 ล้านบาท
ปี 2565 ไตรมาสที่ 1 มีรายได้ 1,650 ล้านบาท กำไร 181 ล้านบาท
บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่ตอบโจทย์เจ้าของแบรนด์ และตรงใจคนรักแมวและสุนัข พร้อมมีกลยุทธ์ที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน
ปัจจุบัน AAI มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจัดจำหน่ายอยู่ทั้งหมด 2 กลุ่ม ดังนี้
- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) ทั้งแบบเปียก (Wet Pet Food) และแบบเม็ด (Dry Pet Food) สำหรับแมวและสุนัข
มีการรับจ้างผลิต (OEM) ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า และในแบรนด์ของบริษัทฯ
- ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก (Human Food) วัตถุดิบหลักคือปลาทูน่า ในรูปแบบอาหารปรุงสุกพร้อมทาน (Ready-to-eat) และยังได้รับรองอาหารตามมาตรฐานฮาลาล (HALAL Certificate) เพื่อส่งออกไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก
นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ที่แปรรูปจากปลาทูน่า (By-product) ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFFO (RS Global Standard for Responsible Supply of Marine Ingredients Version 2.0) จากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้สามารถผลิตอาหารสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก
AAI ได้มีแผนยกระดับองค์กรให้สอดคล้องกับโอกาสทางธุรกิจที่โตขึ้น
ผ่านทางกลยุทธ์ Level up AAI! 4 ด้าน
1) Level up our organization ยกระดับธุรกิจด้วยการปรับโครงสร้างภายในพร้อมรับโอกาสเติบโตในอนาคต
2) Level up our co-developer position to strategic partners ยกระดับจากผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์
3) Level up our own brands ยกระดับแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงของบริษัทฯ สู่ระดับโลก และครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม
4) Level up cares through CHEERS! Strategy ยกระดับความใส่ใจต่อแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านแผนกลยุทธ์ CHEERS! คือ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเน้นขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามหลักสากลขององค์การสหประชาชาติ
ล่าสุด AAI ได้ยื่นแบบไฟลิ่ง เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ ก.ล.ต.
สำหรับนักลงทุนที่สนใจเติบโตไปพร้อมกับเทรนด์ธุรกิจสัตว์เลี้ยง
ที่กำลังเติบโตไปสู่ความเป็นอันดับ 1 ในไทย และก้าวสู่สากล
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของ AAI ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=423295&lang=th
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
References
- ร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มของ บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
- Press Release บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.