“AAI” ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมวแบรนด์โปร (PRO) ให้มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการฯ มูลค่ากว่า 50,000 บาท

“AAI” ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมวแบรนด์โปร (PRO) ให้มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการฯ มูลค่ากว่า 50,000 บาท

22 ส.ค. 2022
นางสาววรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI ส่งมอบความปรารถนาดีเพื่อตอบแทนกลับคืนสู่สังคม ผ่านโครงการ โปรปันสุข บริจาคผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมวแบรนด์โปร (PRO) ให้กับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน) มูลค่ากว่า 50,000 บาท โดยมี นายครรชิต วาพิไล ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ นับเป็นโครงการนำร่องในการส่งมอบอาหารให้กับแมวและสุนัขที่ด้อยโอกาส ซึ่งหลังจากนี้ AAI จะมีการบริจาคอาหารให้กับมูลนิธิอื่นๆ อีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แมวและสุนัขมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัย สามารถใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีความสุข
Tag:AAI
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.