สยามคูโบต้า เปิดกลยุทธ์ 3EX เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเกษตรไทย ผลักดันสู่อุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูง

สยามคูโบต้า เปิดกลยุทธ์ 3EX เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเกษตรไทย ผลักดันสู่อุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูง

6 ก.ย. 2022
นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เผยว่า
แนวโน้มการทำเกษตร และความต้องการเครื่องจักรกลเกษตรมีมากขึ้น จากสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าสินค้าเกษตร ยังไปได้ และราคาพืชผลต่าง ๆ อยู่ในช่วงขาขึ้น
ทำให้คนในเมือง สนใจการทำเกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่เดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เพื่อกลับไปทำการเกษตร หารายได้เลี้ยงชีพ
ประกอบกับการเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน จากประเทศเพื่อนบ้าน
ทำให้เกษตรกรไทย ต้องการใช้เครื่องทุ่นแรงมากขึ้น จึงทำให้มูลค่าตลาดเครื่องจักรกลการเกษตร ช่วงครึ่งแรกของปี 2565 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 10% และธุรกิจของสยามคูโบต้า ก็เติบโตตามไปด้วย
โดยปัจจัยมาจากการขยายตัวของสินค้าแทรกเตอร์ในกลุ่มพืชไร่ (มัน อ้อย ข้าวโพด) และยาง ปาล์ม เนื่องจากทิศทางราคาปรับตัวดีขึ้นจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก ที่มีความต้องการพืชอาหารและพืชพลังงานมากขึ้น
รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุน Smart Farming เกษตรอัจฉริยะที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบริหารจัดการ
และนโยบาย Zero Burn เกษตรปลอดการเผา มีส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้เครื่องจักรกลเกษตรเพิ่มมากขึ้น
“เดิมสยามคูโบต้า จะเน้นการทำตลาดไปที่กลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก แต่ปัจจุบันเราพบว่ากลุ่ม Non-Farmer ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เคยทำงานประจำ แต่สนใจทำธุรกิจการเกษตรมากขึ้น ทำให้ตลาดเครื่องจักรกลเกษตรขยายตัวมากขึ้น
บริษัทฯ จึงต้องปรับแนวคิดการทำตลาด รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ มากขึ้น โดยเน้นการทำตลาด ภายใต้แนวคิด “Better Together” เพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ด้วยการพัฒนาสินค้าและโซลูชัน พร้อมทั้งมอบองค์ความรู้ ให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร
ที่จะช่วยพวกเขาลดต้นทุน เพิ่มผลิต และลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผันแปรจากสภาพดินฟ้าอากาศ”
ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมา ตลาดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าประมาณ 7-8 หมื่นล้านบาท และเติบโตประมาณ 10%
ซึ่งสยามคูโบต้า ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นที่จะนำเครื่องจักรกลการเกษตร เข้ามาช่วยให้เกษตรกรทำงานได้สะดวกสบายมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ต่อไปในอนาคต สยามคูโบต้า จะนำพาก้าวไปสู่อนาคตของโลกเกษตร ที่จะเปลี่ยนเกษตรกรให้มาทำเกษตรกรรมที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเพาะปลูกเท่านั้น
แต่มองภาพรวมตลอดทั้ง Supply Chain มีการวางแผนตั้งแต่ต้นจนถึงการส่งมอบผลผลิตให้ถึงมือผู้บริโภค เพื่อสร้างโอกาสทางการเกษตรได้มากกว่าที่เคยเป็น ทั้งในแง่รายได้และผลผลิต เพื่อทำให้ชีวิตเกษตกร และสังคมดีขึ้น
ส่วนในแง่ของการทำการตลาด
สยามคูโบต้า จะโฟกัสกับการทำ Personalization มากขึ้น จะไม่เป็นแบบ Mass เหมือนแต่ก่อน แต่ทำการตลาดย่อยเป็นกลุ่ม ๆ ไป เพราะความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายไม่เหมือนกัน
โดยเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ทั้ง Data ทั้ง AI มาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า แล้วพยากรณ์แนวโน้มความต้องการต่าง ๆ
พร้อมกับมองหากลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ บุกเบิกโซลูชันใหม่ ๆ เพื่อขยายชิ้นเค้กในตลาดให้ใหญ่ขึ้น
สำหรับในช่วงครึ่งปีหลัง สยามคูโบต้า เตรียมดึงแผนกลยุทธ์ 3EX เพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของเกษตรกรไทย ได้แก่
-EXperimentation
รวบรวมและทดลอง เพื่อพัฒนาโซลูชันด้านการเกษตร
เสริมองค์ความรู้ในเรื่องของนวัตกรรมให้กับสังคมเกษตร ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
-EXperience
การนำโซลูชันนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ มาถ่ายทอดผ่าน “คูโบต้าฟาร์ม ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” ขยายองค์ความรู้สู่เกษตรกร และบุคคลทั่วไป
รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกร ผ่านประสบการณ์จริง
-EXpansion
ส่งต่อองค์ความรู้และขยายผลสู่ภูมิภาค ผ่านโครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า (SIAM KUBOTA Community Enterprise) และโครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ (KUBOTA and Farmer Cooperation)
เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ไปยังเกษตรกรไทยทุกกลุ่ม เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน
ซึ่งตรงนี้ถือเป็นจุดเด่นของทางสยามคูโบต้า ควบคู่ไปกับแนวคิด Better Together ถ้าเกษตรกรดี ก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจของสยามคูโบต้าด้วย
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่จะทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และจากแนวคิดดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ คว้ารางวัลชนะเลิศในระดับเอเชีย จากเวที AMF Asia Marketing Excellence Award 2022 มาครอง
ด้วยแผน Marketing 3.0 ของสยามคูโบต้า ที่ทำให้ลูกค้ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ มุ่งเน้นทำการตลาด เพื่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ทั้งนี้ ด้วยกรอบแนวคิด Better Together สู่การสร้าง Brand Engagement ทั้ง Farmer และ Non-Farmer
จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวการสร้างเกษตรยั่งยืนของสยามคูโบต้า ที่ส่งต่อไปถึงลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม จนทำให้คว้า 2 รางวัลใหญ่จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ได้แก่ Gold Award ประเภท Brand Experience & Communication แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์
และรางวัลสุดยอดแคมเปญแห่งปี ประเภท CMO’s Top Choice Award ซึ่งเป็นการการันตีความสำเร็จแบรนด์ที่เคียงข้างเกษตรกรไทย..
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.