FutureSkill สตาร์ทอัพสาย Edtech จับมือ สจล. เปิดตัวแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ Class of Innovator (COIN) ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมที่ทำได้จริง” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล

FutureSkill สตาร์ทอัพสาย Edtech จับมือ สจล. เปิดตัวแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ Class of Innovator (COIN) ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมที่ทำได้จริง” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล

8 ก.ย. 2022
FutureSkill  แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ EdTech Startup ที่มุ่งเน้นเพิ่มทักษะแห่งอนาคตให้กับคนไทย ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัว Class of Innovator (COIN) แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ในคอนเซปต์ “Practical Innovation” หรือ “นวัตกรรมที่ทำได้จริง”
ปัจจุบัน 4 ใน 5 ของบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเป็นธุรกิจด้านเทคโนโลยี [1] บริษัทที่ลงทุนในนวัตกรรมจะมีมูลค่าสูงกว่าบริษัทที่ไม่มีถึง 30% ในช่วงหลังวิกฤต [2] แต่ในประเทศไทยกลับไม่มีธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมเท่าที่ควร จนทำให้เกือบทุกอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีถูก Disrupt จากบริษัทต่างชาติ อีกทั้งยังขาดแรงงานทักษะสูงที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาประเทศอีกด้วย [3]
ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงสำคัญอย่างมากที่จะต้องเร่งสร้างทักษะการคิด สร้าง และประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้กับคนรุ่นใหม่ จึงเกิดเป็นโปรเจค Class of Innovator หรือ COIN คลาสเรียนออนไลน์ที่เน้นพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการปรับใช้ในการทำงานและการสร้างธุรกิจได้จริง โดยรวมความถนัดของ FutureSkill และ สจล. ไว้ด้วยกัน จากการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์คุณภาพด้านนวัตกรรม  และ สจล. ร่วมด้วยการดีไซน์คอร์สเรียนจาก FutureSkill ให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่ายและเนื้อหาทันต่อโลกปัจจุบัน บนแพลตฟอร์มการเรียนที่เป็นมิตรกับผู้เรียน และได้ลงมือทำไปพร้อมกับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในทุกคอร์ส เพื่อให้มั่นใจได้ว่า หลังจากเรียนจบผู้เรียนจะสามารถนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับงานและธุรกิจได้จริง
Class of Innovator (COIN) เปิดตัวด้วย 4 หลักสูตรแรกสำหรับคนทั่วไปและนักศึกษา แบ่งเป็นคอร์สที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับทักษะสำคัญต่าง ๆ เช่น คอร์ส Creative Coding สร้างงานศิลปะจากการเขียนโค้ดด้วย JavaScript สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจาก 42 บางกอก (42 Bangkok) สถาบันโปรแกรมเมอร์ระดับโลก ภายใต้การกำกับดูแลของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือคอร์สปรับแนวคิดสร้างจุดขายขยายธุรกิจด้วย Innovative tools ที่นำนวัตกรรมมาปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อต่อยอดสร้างธุรกิจใหม่ในตลาด และพัฒนาธุรกิจที่มีให้เติบโตอย่างมีนวัตกรรม ที่สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สจล. ถึง 4 ท่านด้วยกัน
ซึ่งปัจจุบันเริ่มเปิดให้เข้าเรียนได้แล้วที่เว็บไซต์ https://coin.futureskill.co  และจะทยอยเปิดรับสมัครจนครบทุกหลักสูตรตามลำดับ โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาคนไทยอย่างน้อย 4,000 คนในช่วงนำร่องโปรเจค และหวังต่อยอดไปสู่คอร์สเรียนที่เพิ่มขึ้น หรือแม้กระทั่งการเรียนที่สามารถโอนหน่วยกิตได้ในอนาคต
แพลตฟอร์มการเรียนนี้ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของมหาวิทยาลัยยุคใหม่ที่มองอนาคตของการศึกษานำ โดยไม่ได้ยึดติดกับการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวอีกต่อไป เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยรัฐฯ และ EdTech Startup ที่จับมือกันสร้างแพลตฟอร์มและหลักสูตรตอบสนองทักษะแห่งอนาคตของคนไทย
ปัจจุบันพบว่ามี SME ไม่ถึง 1% จาก 3,000,000 กว่าราย [4] ที่มีการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจ Class of Innovator (COIN) หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมทักษะเหล่านี้ให้กับเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา นำไปใช้ประโยชน์จริงพัฒนาองค์กรและสังคมต่อไป
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเรียน Class of Innovator (COIN) สามารถสมัครเรียนได้วันนี้ที่ https://coin.futureskill.co หรือติดต่อทาง Line: @futureskill
________________________________________
ข้อมูลอ้างอิง
[1] Largest Companies by Market Cap companiesmarketcap.com
[2] Innovation in a crisis : Why it is more critical than ever
[3] สถานการณ์ช่วงชิงแรงงานทั่วโลกรุนแรง ไทยยังติดหล่มพัฒนา “แรงงานทักษะสูง”
[4] กสอ.ชี้ 5 ปัจจัยฉุด SME เข้าไม่ถึงงานวิจัยและนวัตกรรม มุ่งปลดล็อกงานวิจัยขายจริงผ่าน “ตลาดต่อยอดนวัตกรรม”
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.