สยามพิวรรธน์ คว้า 2 รางวัลจากเวทีสากล HR Excellence Awards 2022 โดดเด่นด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

สยามพิวรรธน์ คว้า 2 รางวัลจากเวทีสากล HR Excellence Awards 2022 โดดเด่นด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

13 ก.ย. 2022
อะไรคือปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ?
หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุด คงไม่พ้นเรื่องของ “การบริหารทรัพยากรบุคคล”
เพราะองค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ไกลแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ความทุ่มเท และความร่วมมือกันของบุคลากรในองค์กร
ซึ่ง บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ และหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพ
ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญ กับเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล และความเท่าเทียมในที่ทำงาน
จนล่าสุดสามารถคว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมในงาน HR Excellence Awards 2022
ทั้งนี้ รางวัล HR Excellence Awards 2022 เป็นรางวัลระดับนานาชาติ จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์
ซึ่งเป็นสื่อด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีชื่อเสียงในระดับสากล
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเกียรติแก่บริษัทชั้นนำในประเทศไทย ที่มีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ยอดเยี่ยม ครอบคลุมทั้งด้านการสรรหาบุคลากร การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา จากวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร การดำเนินธุรกิจ และแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรในมิติต่าง ๆ
สำหรับรางวัลที่สยามพิวรรธน์ได้รับ ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศระดับโกลด์ในสาขา Excellence in Crisis Management and Recovery
แสดงถึงความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการภาวะวิกฤติและการฟื้นฟู
- รางวัลระดับบรอนซ์ สาขา Excellence in Women Empowerment Strategy
การให้ความสำคัญในด้านความเท่าเทียม สนับสนุน และส่งเสริมผู้หญิงให้มีความก้าวหน้าในองค์กร
ซึ่งรางวัลเหล่านี้ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
พร้อมกับสะท้อนภาพของสยามพิวรรธน์ ในการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยแนวคิดที่ล้ำสมัย พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
นางอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
ได้เผยถึงเบื้องหลังแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ทำให้บริษัทถูกรับเลือก จนคว้า 2 รางวัลจาก HR Excellence Awards 2022
สยามพิวรรธน์ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่องในหลากหลายมิติ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 สยามพิวรรธน์ได้แสดงให้เห็นศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในการวางกลยุทธ์ และบริหารจัดการในภาวะวิกฤติอย่างมีระบบ
ทั้งการรับมือกับวิกฤติที่เกิดขึ้นอย่างฉับไวในทุกมิติ การสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อการบริหารจัดการให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ตลอดจนการจัดทีมดูแลเรื่องอนาคต เพื่อเตรียมออกจากวิกฤติ และมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ
รวมถึงการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งสำคัญ เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจใหม่ ๆ ของกลุ่มบริษัท
นอกจากนี้ สยามพิวรรธน์ยังเป็นองค์กรที่มีแนวคิดล้ำสมัย เตรียมความพร้อมให้องค์กรตอบรับวิถีชีวิตและทัศนคติที่เปลี่ยนไปของผู้คน
โดยเฉพาะการให้ความสำคัญของสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศ และการสร้างโอกาสในการเติบโตของผู้หญิง ให้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูง
เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ ที่เล็งเห็นคุณค่าด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity, Equality & Inclusion)
ดังนั้น รางวัลชนะเลิศในสาขา Excellence in Crisis Management and Recovery ที่สยามพิวรรธน์ ได้รับ
ไม่เพียงแต่แสดงถึงศักยภาพ ในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น
แต่ยังแสดงถึงความแข็งแกร่ง ในแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานและทุกภาคส่วน
ขณะที่รางวัล Excellence in Women Empowerment Strategy แสดงถึงแนวคิดความล้ำสมัยของสยามพิวรรธน์ ที่ส่งเสริมความเท่าเทียม และนโยบายที่ยืดหยุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
“การได้รับรางวัลในระดับสากลครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงนโยบายของสยามพิวรรธน์ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท
เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ ที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจ เดินหน้าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ และเติบโตร่วมกับองค์กรอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต
นอกจากนี้ สยามพิวรรธน์ยังพร้อมให้การต้อนรับคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ มาเข้าร่วมเป็นกำลังสำคัญขององค์กรที่ยืนหยัดในการเป็น The Visionary Icon” นางอัมพร กล่าวปิดท้าย
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.