Sea (ประเทศไทย) เปิดตัวโครงการ Digital Opportunities for Talents (DOTs) ปีที่ 2 มุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการดิจิทัล พร้อมสนับสนุน SMEs ไทยที่ใส่ใจความยั่งยืน

Sea (ประเทศไทย) เปิดตัวโครงการ Digital Opportunities for Talents (DOTs) ปีที่ 2 มุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการดิจิทัล พร้อมสนับสนุน SMEs ไทยที่ใส่ใจความยั่งยืน

13 ก.ย. 2022
Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ ได้แก่ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney) ต่อยอดโครงการ Digital Opportunities for Talents (DOTs) ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน ทั้งด้านการวางแผนธุรกิจ รวมถึงการลงมือทำจริง ในปีนี้ โครงการ DOTs จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้โจทย์ “Sustainability in Action” ที่รวมพลคนรุ่นใหม่ร่วมต่อยอดธุรกิจให้แก่ 30 ร้านค้า SMEs ที่ใส่ใจด้านความยั่งยืน ทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้สามารถเติบโต และพัฒนาต่อไปได้ในระยะยาว พร้อมชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท
Sea (ประเทศไทย) ยึดมั่นในพันธกิจการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Digital Nation และมุ่งพัฒนา “Digital Talent” มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังสำคัญในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศได้ จึงจัดทำโครงการ “Digital Opportunities for Talents (DOTs)” เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ทักษะสำคัญของผู้ประกอบการดิจิทัล ผ่านการคิด วิเคราะห์ และลงมือแก้ไขปัญหาธุรกิจจริง รวมถึงการปรับแผนธุรกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ปัจจุบัน ‘ความยั่งยืน’ เป็นสิ่งที่ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ความสนใจ ในขณะที่ผู้บริโภคอยากเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ บนโลกใบนี้ และอยากสนับสนุนธุรกิจที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืน ด้านธุรกิจ SMEs จำนวนมากก็ปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยหันมาจำหน่ายสินค้าที่ใส่ใจในองค์ประกอบ รวมไปถึงกระบวนการผลิต ที่คำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ลูกค้า
เนื่องด้วย Sea (ประเทศไทย) มีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้วยเทคโนโลยีมาโดยตลอด ความยั่งยืนจึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ และเป็นที่มาของโจทย์ของโครงการ DOTs ในปีนี้ที่เราต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะสำคัญของผู้ประกอบการดิจิทัล ที่สามารถต่อยอดและปรับใช้ได้ในอนาคต พร้อม ๆ กับการสนับสนุนธุรกิจที่ใส่ใจด้านความยั่งยืนให้เกิดการเติบโตในระยะยาว”
โครงการ DOTs ประจำปี 2565 ภายใต้โจทย์ “Sustainability in Action” ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรของโครงการ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันทักษะดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งทำงานคลุกคลีกับเครือข่ายผู้ประกอบการและมีบทบาทในการสนับสนุนธุรกิจที่ใส่ใจความยั่งยืน
ในปีนี้ โครงการ DOTs ได้คัดเลือก 30 ร้านค้าที่ใส่ใจความยั่งยืนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะได้ทำงานร่วมกับกลุ่มผู้แข่งขัน 30 ทีม โดยแบ่งประเภทร้านค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
Food & Beverage: อาหารที่เป็นมิตรต่อทั้งร่างกายและโลกHealth & Beauty: ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แค่ดูแลคุณ แต่ดูแลโลกด้วยHome & Lifestyle: สินค้าที่ทำให้คุณได้ใช้ชีวิต บนพื้นฐานของความยั่งยืน
กิจกรรมไฮไลท์สุดเข้มข้นเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการดิจิทัล
ในช่วงแรก ผู้แข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 30 ทีม จะได้เรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมเวิร์กช็อปโดยวิทยากรมากประสบการณ์ เพื่อปูพื้นฐานสู่ผู้ประกอบการดิจิทัล ตั้งแต่การวางกลยุทธ์การตลาด การสื่อสารแบรนด์ วิธีการคิดแบบเข้าใจความต้องการของลูกค้า (Design Thinking) การเขียนแผนธุรกิจ (Business Model Canvas) เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนและพัฒนาอย่างตรงจุด การเงินเบื้องต้นสำหรับการประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการใช้เครื่องมือทางการตลาดของช้อปปี้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลังจากนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านการทำงานร่วมกับเจ้าของร้านค้าบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ แลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ พร้อมร่วมกันคิดค้นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก Sea (ประเทศไทย) และช้อปปี้ คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
ในช่วงสุดท้าย ทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องสรุปแผนการดำเนินงานและผลลัพธ์ เพื่อคัดเลือก 8 ทีมที่เข้ารอบที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลลัพธ์ที่ดีที่สุด จากการลงมือทำจริงตลอดระยะเวลา 2 เดือน พร้อมเฟ้นหาผู้ชนะของโครงการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจากพันธมิตรของโครงการร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในวันประกาศผลรางวัลรอบสุดท้าย (Final Presentation) เดือนพฤศจิกายน 2565
“จากโครงการ DOTs ประจำปี 2564 ที่ผ่านมา เราได้เห็นถึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่สามารถทำงานร่วมกับร้านค้าในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขาย ยอดสั่งซื้อ และยอดผู้เข้าชมร้านค้า ในปีนี้เอง Sea (ประเทศไทย) ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะช่วยส่งต่อความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัลไปสู่ทีมผู้เข้าแข่งขัน ตลอดจนร้านค้า SME บนแพลตฟอร์ม พร้อมจุดประกายให้สังคมโดยรวมเล็งเห็นถึงความสำคัญและมีส่วนในการขับเคลื่อนความยั่งยืนให้กับสังคมไปด้วยกัน ผ่านพื้นที่ของโครงการนี้” นางสาวมณีรัตน์กล่าวเสริม
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Digital Opportunities for Talents (DOTs) ผ่านเว็บไซต์ www.dots.in.th และติดตามข่าวสาร ตลอดจนคอนเทนต์แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ ได้ที่ www.facebook.com/dots.thailand
###
เกี่ยวกับ Sea Limited
Sea Limited (NYSE: SE) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มสำหรับผู้บริโภค ถูกก่อตั้งที่ประเทศสิงคโปร์ในปี 2552 มีพันธกิจของบริษัท คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยด้วยเทคโนโลยี โดย Sea Limited ดำเนินธุรกิจหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย ดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนท์ (Digital Entertainment) อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ดิจิทัลเพย์เมนต์และบริการการเงินดิจิทัล (Digital Payments and Financial Services) ได้แก่ การีนา (Garena) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำระดับโลก ช้อปปี้ (Shopee) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน และซีมันนี่ (SeaMoney) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลเพย์เมนต์และการเงินดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สามารถติดตามข่าวสาร Sea Limited ในประเทศไทย ได้ที่ https://www.seathailand.com/
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.