DITP โชว์ผลงานความสำเร็จ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วย BCG Model รับเทรนด์ตลาดโลก ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมาแรง ปักหมุดเวิล์ด เฮิร์บ ฮับในโลก

DITP โชว์ผลงานความสำเร็จ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วย BCG Model รับเทรนด์ตลาดโลก ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมาแรง ปักหมุดเวิล์ด เฮิร์บ ฮับในโลก

21 ก.ย. 2022
ปิดฉากความสำเร็จของโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดต่างประเทศ” ประจำปี 2565 กับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Model ภายใต้การดำเนินงานของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบตอบโจทย์เทรนด์ตลาดโลกและกลุ่มคนที่รักสุขภาพได้เป็นอย่างดี รวมถึงรองรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่เป็นสินค้าส่งออกดาวรุ่งและมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยจากการคาดการณ์มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ Euromonitor ในปี 2569 ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทยจะมีมูลค่าถึง 59,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30.37 จากปี 2564 ที่มีมูลค่า 45,640 ล้านบาท ส่วนการค้าปลีกผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั่วโลกในปี 2564 มีมูลค่าประมาณ 1.92 ล้านล้านบาท
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบที่ได้พัฒนาเพิ่มมูลค่าและปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม Social Activity ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับบำรุงผิวและร่างกายให้พร้อมก่อนออกจากบ้าน กลุ่ม Outdoor Vibe ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับการปกป้องและฟื้นฟูผิวจากกิจกรรมกลางแจ้ง และ กลุ่ม Workaholic ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการเหนื่อยล้าจากการทำงาน และบำบัดด้วยกลิ่นหอมจากธรรมชาติ โดยเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องตามไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน
ขณะเดียวกัน กรมฯ ได้นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบไปจัดกิจกรรมทดสอบตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยช่องทางออฟไลน์นำไปจัดแสดงและวางจำหน่ายที่ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ (SIAM DISCOVERY) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งช่วยขยายตลาดใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรไทยและกลุ่มลูกค้าต่างชาติ
ช่องทางออนไลน์ ได้นำสินค้าจัดจำหน่ายผ่านร้าน Selected Thai Brand บน Shopee จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-10 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยแบ่งสินค้าเป็น 3 หมวดหมู่ในการนำเสนอ ได้แก่ SKINCARE PERSONAL CARE และ SPA PRODUCT & OTHERS ซึ่งเป็นการขยายช่องทางจำหน่ายให้หลากหลาย และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่สนใจเลือกซื้อสินค้าในช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ต่างๆ
สำหรับผลความสำเร็จต่อเนื่องจากโครงการนี้ ยังได้ทำให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่เข้าร่วม ต่างตอบรับแนวคิด BCG Model โดยสนใจนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ตั้งแต่กระบวนการผลิตในต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงจะนำแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ ที่มีอยู่ เพื่อให้สอดรับกับเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก
นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดต่างประเทศ” เป็นปีที่ 2 ได้มีการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาและคำแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการสมุนไพร โดยมีผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทางด้านการตลาดและการออกแบบมาถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด ทั้งการนำแนวคิด BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงทุกกระบวนการผลิต การตลาด เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด BCG Model ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการแข่งขันในระดับสากล
กรมฯ ได้วางแนวทางขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบด้วย BCG ด้วยการต่อยอดนำไปขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลักดันตลาดส่งออกเพื่อรองรับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของโลก หรือ “เวิล์ด เฮิร์บ ฮับ” (World Herb Hub) ในระยะยาว และยังสอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่ตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าจีดีพีของประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น 1 ล้านล้านบาท ภายในปี 2565-2570
© 2022 Marketthink. All rights reserved.