ASW เตรียมขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 320 ล้านบาท 26 ก.ย. – 3 ต.ค.นี้ ชูผลตอบแทนดอกเบี้ย 5% พร้อมแถมวอแรนต์ ASW-W2

ASW เตรียมขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 320 ล้านบาท 26 ก.ย. – 3 ต.ค.นี้ ชูผลตอบแทนดอกเบี้ย 5% พร้อมแถมวอแรนต์ ASW-W2

22 ก.ย. 2022
บมจ.แอสเซทไวส์ หรือ ASW ประกาศเตรียมขายหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิจัดสรร มูลค่า 320 ล้านบาท อายุ 2 ปี ชูอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี พร้อมแถมวอแรนต์ (ASW-W2) เปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 3 ตุลาคม 2565 ได้ที่บริษัทฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และผ่านระบบ E-SUB บนเว็บไซต์ https://investor.assetwise.co.th/ หรือช่องทาง Line OA : @ASW – Insight ตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมนำเงินลุยพัฒนาโครงการต่อเนื่อง ตอกย้ำแนวคิดความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ มั่นใจยอดขายทั้งปีทะลุเป้า 
นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนไม่เกิน 320,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 320 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 3 ตุลาคม 2565 แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) ในอัตราการจัดสรรที่ 2,676 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ASW-W2) ในอัตราจัดสรร 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 300 หน่วย ASW-W2  โดยสามารถจองซื้อมากกว่าสิทธิที่ตนได้รับ
ทั้งนี้หุ้นกู้แปลงสภาพที่จะเสนอขาย ในครั้งนี้ มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ กำหนดจ่ายผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี โดยผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งแรกในวันที่ 4 เมษายน 2567 กำหนดราคาแปลงสภาพที่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด แต่จะต้องไม่ต่ำกว่า 8 บาทต่อหุ้น ส่วน ASW-W2 มีราคาใช้สิทธิที่ 12.00 บาทต่อหุ้น และอายุ 2 ปีนับจากวันที่ออก ASW-W2 
หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถจองซื้อผ่านบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ตั้งแต่ 9.00 น. –16.00 น. ณ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) และสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้วผ่านระบบ Electronic Subscription(E-SUB) บนเว็บไซต์ https://investor.assetwise.co.th/ และผ่านช่องทาง Line OA : @ASW – Insightตลอด 24 ชั่วโมง หรือส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 
วัตถุประสงค์ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและวอร์แรนต์ครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ลงทุนยกระดับการพัฒนาโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) , โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี), โครงการ THE HONOR Yothinpattana  (ดิ ออเนอร์ โยธินพัฒนา) เป็นต้น ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยมั่นใจว่าด้วยสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัย จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายทั้งยอดขายและรายได้ได้อย่างแน่นอน 
หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด สามารถติดต่อผ่านทาง  Line Official Account ชื่อ “@ASW-Insight” หรือสแกน QR Code นี้ในโทรศัพท์มือถือ 
ทั้งนี้ ASW ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงและแนวราบบนทำเลศักยภาพ ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” ปัจจุบันได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจัดสรรมาแล้วกว่า 44 โครงการ ภายใต้แบรนด์ในเครือที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสุขให้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่ แบรนด์ เคฟ (KAVE), แบรนด์ แอทโมซ (ATMOZ), แบรนด์ โมดิซ (MODIZ), แบรนด์ เอสต้า (ESTA) และ แบรนด์ ดิ ออเนอร์ (THE HONOR) รวมมูลค่าโครงการกว่า 46,700 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและโครงการพร้อมอยู่ 32 โครงการ และโครงการที่กำลังเปิดขายและอยู่ระหว่างการพัฒนา 12 โครงการ โดยปัจจุบันมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) มูลค่ารวมกว่า 9,218 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.