ไทยพาณิชย์ ประกาศตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย และปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50%

ไทยพาณิชย์ ประกาศตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย และปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50%

3 ต.ค. 2022
นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
ตามที่คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (กนง.) มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 1% ต่อปี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565
ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินแล้วว่า การปรับดอกเบี้ยควรดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อประคับประคองลูกค้าในกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา
ธนาคารจึงยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) ที่ 5.995%
และจะยังคงติดตามสัญญาณทางเศรษฐกิจและข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน เพื่อประเมินการตัดสินใจอีกครั้ง โดยจะคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (กนง.) และเป็นไปตามกลไกทางเศรษฐกิจและต้นทุนทางการเงิน ธนาคารจึงปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำในอัตราสูงสุด 0.50%
สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้น ธนาคารปรับขึ้นเฉพาะดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate) ในอัตรา 0.25% จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.25% เป็น 5.50%
และดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ในอัตรา 0.25% จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.845% เป็น 6.095%
โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่ จะมีผลในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.