OR พร้อมเปิดพื้นที่ในสถานีบริการ PTT Station ให้เป็นจุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ใน 20 จังหวัด

OR พร้อมเปิดพื้นที่ในสถานีบริการ PTT Station ให้เป็นจุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ใน 20 จังหวัด

4 ต.ค. 2022
นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า OR ร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการ PTT Station เปิดพื้นที่ในสถานีบริการเพื่อเป็นจุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
โดยเร่งเตรียมพื้นที่ให้ผู้ประสบภัย เข้ามาพักอาศัยเป็นที่พักพิง ใช้ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ
ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ใน PTT Station จำนวน 59 สถานี ในพื้นที่ 20 จังหวัดทั่วประเทศ
ได้แก่ ขอนแก่น เลย เชียงใหม่ ลำพูน เพชรบูรณ์ พิษณุโลก นครสวรรค์ ตาก ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
ซึ่งได้รับผลกระทบและอยู่ในบริเวณพื้นที่ประสบอุทกภัย
นอกจากนี้ OR ยังสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานีบริการ PTT Station ทั่วประเทศ เปิดพื้นที่ในสถานีบริการให้เป็นพื้นที่ปันสุข โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรหรือผู้ที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย ที่ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางเกษตรได้
ให้นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาจำหน่ายใน PTT Station ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ไม่ว่าจะเป็น ข้าว มะม่วง สับปะรด และกระเทียม รวมไปถึงสัตว์น้ำ
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของ OR ที่ตั้งใจให้ PTT Station เป็น “ศูนย์กลางชุมชน” หรือ “Living Community”
© 2022 Marketthink. All rights reserved.