สยามพิวรรธน์ คว้ารางวัล “บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย”

สยามพิวรรธน์ คว้ารางวัล “บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย”

5 ต.ค. 2022
นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก
อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และยังเป็นหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม “บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย” หรือ HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 จาก HR Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของทวีปเอเชีย
นับเป็นการตอกย้ำแนวคิดองค์กรล้ำสมัย พร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ เพื่อเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงในอนาคต
เนื่องจากรางวัลอันทรงเกียรติระดับเอเชียนี้ จะพิจารณามอบให้กับองค์กรดีเด่นที่มีการบริหารจัดการภายในที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
คุณอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า
รางวัลนี้ถือเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของสยามพิวรรธน์ ในการยกระดับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
เพื่อให้สามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงไปในโลกปัจจุบัน และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
ตลอดระยะเวลากว่า 63 ปี ของการดำเนินธุรกิจ สยามพิวรรธน์เดินหน้าพัฒนาธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ (The Visionary Icon) มุ่งมั่นสู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน โดยร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำที่หลากหลายทั้งในประเทศและระดับโลก
เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ ให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่มีความคล่องตัว (Agile) ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวางกลยุทธ์
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ช่วยกันคิด และเสนอแผนงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานต่อยอดความรู้ และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองได้อย่างไร้ขีดจำกัด
สำหรับรางวัล Best Companies to Work for in Asia 2022 ซึ่งจัดโดยนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) บริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย ครอบคลุม 13 ตลาดในเอเชีย
โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสิน จากผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ภายใต้โมเดลการประเมินการมีส่วนร่วมโดยรวม Total Engagement Assessment Model หรือ TEAM
ซึ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน 3 ด้าน ได้แก่
1. CORE: Collective Organization for Real Engagement เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
2. Self: Heart, Mind & Soul การมีส่วนร่วมระดับบุคคล
3. Group: Think, Feel & Do การมีส่วนร่วมระดับกลุ่ม ครอบคลุมการตระหนักรู้ร่วมกัน สภาพอารมณ์ในที่ทำงาน และพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลของ HR Asia ถือว่าสอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของสยามพิวรรธน์
ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างแท้จริง รวมทั้งสร้างสรรค์รูปแบบการทำงานที่พร้อมสำหรับอนาคตให้กับพนักงาน ไปพร้อม ๆ กับการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบ Work as One ที่เอื้อให้พนักงานทำงานร่วมกันได้อย่างสามัคคี
ตลอดจน การวางแผนการพัฒนาการเติบโตในองค์กร (Career Development) และการให้ความสำคัญกับพนักงานในด้านต่าง ๆ (Employee Recognition)
อีกทั้งยังมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความคล่องตัวในการทำงาน การรณรงค์หลีกเลี่ยงการประชุมในวันศุกร์ ไปจนถึงสวัสดิการและสิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน
นอกจากนี้ สยามพิวรรธน์ยังได้ดำเนินโครงการ Change to Shine
โดยให้พนักงานที่อยู่ภายใต้โครงการเป็นเหมือน Change Warrior หรือเหล่านักรบผู้ที่มองการณ์ไกลอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary) และกล้าคิดใหม่ ทำใหม่ (Daring) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า และสร้างสิ่งที่ดีต่อไปในอนาคต
“การได้รับรางวัลและการยอมรับจากเวทีระดับสากลในครั้งนี้ จึงเป็นเหมือนพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะผลักดันให้เกิดการสานต่อความเป็นเลิศ ในด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในทุกมิติต่อไป
เพราะพนักงานเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรต่อไป” คุณอัมพรทิ้งท้าย
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.