“ฟู้ด แฟคเตอร์” ผนึก “เมืองนวัตกรรมอาหาร” ของ สวทช. ยกระดับธุรกิจอาหารท้องถิ่นสู่ตลาดระดับโลก

“ฟู้ด แฟคเตอร์” ผนึก “เมืองนวัตกรรมอาหาร” ของ สวทช. ยกระดับธุรกิจอาหารท้องถิ่นสู่ตลาดระดับโลก

7 ต.ค. 2022
“ฟู้ด แฟคเตอร์” ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ผู้ดูแล เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis พัฒนานวัตกรรมด้านอาหารให้ธุรกิจอาหารรายย่อยและอาหารท้องถิ่น เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่า พร้อมเสริมแกร่งให้ธุรกิจอาหารท้องถิ่น สามารถยกระดับตัวเองเพื่อแข่งขันในตลาดโลก
คุณปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด ให้ความเห็นเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจ โดยบอกว่า
“บริษัทได้ทำ MOU กับ สวทช. เป้าหมายก็เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมด้านอาหาร และสร้างความเชื่อมโยงในธุรกิจอาหารให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย”
“ขณะเดียวกัน เราต้องการยกระดับเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบอาหารทั้งตลาดในประเทศและระดับโลก โดยที่ผ่านมา ฟู้ด แฟคเตอร์ มีพันธกิจสำคัญในการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอาหารครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ด้วยการวิจัย พัฒนา และคิดค้นสินค้า โดยนำเทคโนโลยีทันสมัยต่าง ๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต และจัดจำหน่าย เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ”
“เราเชื่อว่าการผนึกกำลังกับเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. ครั้งนี้ จะช่วยนำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายระหว่างภาครัฐและบริษัทเอกชน มาช่วยผลักดันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมอาหารของไทยในเวทีโลก
โดยภารกิจนี้ ทั้ง ฟู้ด แฟคเตอร์ และ สวทช. ต้องการสร้างให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน”
ทางฝั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
เพราะธุรกิจอาหาร ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมายาวนาน
ตั้งแต่ภาคการเกษตรที่ต้องใช้สารพัดวัตถุดิบในประเทศ ต่อมาก็มาถึงภาคอุตสาหกรรมในการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย
ด้วยรูปแบบวงจรที่เชื่อมโยงกันนี้เอง ทำให้ธุรกิจอาหาร เกิดการจ้างงานจำนวนมหาศาล พร้อมสร้างผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จนทำให้การส่งออกธุรกิจอาหารในแต่ละปี สร้างเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ประเทศไทย
การที่ สวทช. ร่วมมือกับบริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด ไม่ใช่แค่เติมเต็ม Ecosystem ให้ธุรกิจอาหารแข็งแรงขึ้น แต่ยังเชื่อมโยงและสอดประสานเป็นหนึ่งเดียว พร้อมสร้างนักนวัตกรอาหารรุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต และเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจอาหารท้องถิ่นสู่เวทีโลก
เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ “Food Innopolis” จึงตัดสินใจลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด ในเครือบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
เพื่อสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.