KBTG เปิดตัว KBTG Kampus จับมือสถาบันการศึกษา ร่วมสร้าง Tech Education Ecosystem ประเดิมนำร่องกับ KMITL เจ้าแรก 

KBTG เปิดตัว KBTG Kampus จับมือสถาบันการศึกษา ร่วมสร้าง Tech Education Ecosystem ประเดิมนำร่องกับ KMITL เจ้าแรก 

19 ต.ค. 2022
KBTG เปิดตัว KBTG Kampus ยกระดับการศึกษาด้านเทคโนโลยีของไทย จับมือมหาวิทยาลัยชั้นนำ แพลตฟอร์ม EdTech และ Tech Community เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรทางด้านไอทีในการเรียนรู้ และส่งเสริมงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับวงการธุรกิจไทย และสร้างบุคลากรไอทีสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีไทยและในระดับโลก นำร่องที่แรกกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่า จากการที่ KBTG ได้เปิดตัวโครงการ Tech Kampus เมื่อเดือนมีนาคม 2564 เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่มองหาโอกาสสู่โลกการทำงานจริงกับองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำในไทย ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างล้นหลาม
ล่าสุด KBTG ได้ยกระดับโครงการ ด้วยการเปิดตัว KBTG Kampus โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย รวมทั้งเสริมสร้าง Ecosystem ของการเรียนทางด้านเทคโนโลยี (Tech Education) ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น KBTG จะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ แพลตฟอร์ม EdTech และ Tech Community ต่างๆ ในการจัดทำโปรแกรมพัฒนาทักษะและทำวิจัย นำร่องเจ้าแรกร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ภายใต้ 3 โปรแกรม ประกอบด้วย
1. KBTG Kampus ClassNest ออกแบบพัฒนาหลักสูตร Bootcamp เพื่อปั้นบุคลากรเทคฯ รุ่นใหม่ โดยปีที่ผ่านมา KBTG Kampus ClassNest ได้จัด Bootcamp มาแล้ว 2 หลักสูตรด้วยกัน คือ Java Software Engineering ที่ทำร่วมกับ Skooldio และ Cyber Security ที่ทำร่วมกับ Thrive Venture Builder ซึ่งมีผู้สมัครรวมแล้วกว่า 1,000 คน
และในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ KBTG กำลังจะเปิดตัว Bootcamp ให้แก่ Developer มือใหม่ที่อยากจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา Go กับ Go Software Engineering Bootcamp หลักสูตร 2 เดือนเต็ม โดยร่วมกับ KMITL และ Thrive Venture Builder
สำหรับผู้ที่เรียนจบ Bootcamp นี้ สามารถเก็บ Nano Credit สมัครเรียนปริญญาโท หรือผู้ที่กำลังเรียนปริญญาตรีอยู่กับ KMITL ก็สามารถนำหน่วยกิตจาก Bootcamp ไปนับเป็นหน่วยกิตรวมได้เช่นกัน โดย KBTG จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ทั้งยังสามารถยื่นคะแนน Post-Test ตรงเข้าสัมภาษณ์รอบสุดท้ายกับ KBTG ได้เลย หากได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานและผ่านการทดลองงานก็จะได้รับเงินค่าเล่าเรียนคืนเต็มจำนวน
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่ 21 ตุลาคม-13 พฤศจิกายน 2565 ที่ https://kbtgkampus.tech/classnest/go-software-engineering-bootcamp
2. KBTG Kampus Apprentice เปิดให้นิสิตนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3-4 ได้เข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงานและพัฒนาทักษะผ่านการปฏิบัติงานจริงที่ KBTG โดยสามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาจากการทำงาน และนำผลงานไปใช้เป็นโปรเจคจบ และเข้าทำงานกับ KBTG ได้ทันทีหลังจบการศึกษา โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการทดลองงานอีก
ซึ่งปัจจุบัน KBTG ร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำร่องโปรแกรม Apprentice กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ใน 2 สาขา ได้แก่ Data Science และ Software Engineering และจะขยายผลไปยังคณะและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในอนาคต ทดแทนการเรียนในห้องเรียนด้วยการสัมผัสโลกทำงานจริงเป็นเวลารวม 2,000 ชั่วโมง
3. KBTG Kampus Co-Research ต่อยอดความร่วมมือจากโครงการ Tech Kampus สู่การทำงานวิจัยร่วมกัน ระหว่าง KBTG พันธมิตร และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยี เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจ S-Curve ใหม่ๆ พร้อมยกระดับขีดความสามารถและขับเคลื่อนการทำวิจัยทางด้าน Deep Tech จากรั้วมหาวิทยาลัยออกมาสู่โลกภายนอก ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างผลกระทบต่อผู้ใช้งานจริงในระดับภูมิภาค
เช่น งานวิจัย Thai NLP นำมาใช้งานจริงกับ Chatbot ของเพจเฟสบุ๊ก KBank Live ช่วยลดระยะเวลาในการคอยของลูกค้าได้มากกว่า 300,000 ชั่วโมงต่อปี รวมถึงงานวิจัยและพัฒนา Voice Recognition Algorithm วิจัยโปรเจคงาน Contactless งานวิจัยด้าน Eyeball Tracking ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ UX/UI Designer และล่าสุด KBTG ได้มีการจับมือกับ MIT Media Lab ในการทำ Co-Research ด้าน Deep Tech ร่วมกัน โดยส่งตัวแทนพนักงานไปทำงานวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับคุณพัทน์ ภัทรนุธาพร ซึ่งเป็น KBTG Fellow ด้วย
นายเรืองโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า KBTG มีความตั้งใจที่จะต่อยอดโครงการนี้ไปสู่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อขยายโอกาสให้แก่ผู้เรียนในวงกว้าง มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง รวมถึงแพลตฟอร์ม EdTech และกลุ่มคนที่มีความต้องการแรงกล้าในการยกระดับวงการเทคไทยหรือร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม เพื่อยกระดับ Tech Education Ecosystem ไปด้วยกัน สามารถติดต่อและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kbtgkampus.tech หรือ kbtgkampus@kbtg.tech
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.