OR ร่วมมือ GWM ติดตั้งชุดเครื่องชาร์จไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ “EV Station PluZ I GWM” ในพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพนอกสถานีบริการ

OR ร่วมมือ GWM ติดตั้งชุดเครื่องชาร์จไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ “EV Station PluZ I GWM” ในพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพนอกสถานีบริการ

20 ต.ค. 2022
นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  (OR) และนายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) (GWM) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการติดตั้งชุดเครื่องชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ I GWM ในพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพ ซึ่งนับเป็นการร่วมมือกันครั้งแรกของ OR ในฐานะผู้ดำเนินการสถานีชาร์จรถ EV และค่ายรถชั้นนำในการขยายสถานีชาร์จรูปแบบ Quick Charge ในพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพนอกสถานีบริการ ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ และพื้นที่ในโรงแรมชั้นนำ เป็นต้น โดยจะติดตั้งสาขานำร่อง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565
นายสุชาติ เปิดเผยว่า “หนึ่งในพันธกิจของ OR คือการสร้าง Seamless Mobility โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะต้องการพลังงานชนิดใดสำหรับการเดินทาง เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งมุ่งมั่นผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการเดินทางและการขนส่งให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศ ตลอดจนพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) โดยความร่วมมือกับ GWM ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ OR ร่วมมือกับค่ายรถยนต์ที่มีความมุ่งมั่นและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าผู้ใช้รถไฟฟ้าสามารถเข้าถึงสถานีชาร์จไฟฟ้าได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าแบรนด์ EV Station PluZ I GWM ในพื้นที่พื้นที่ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ รวมถึงพื้นที่ในโรงแรมชั้นนำ ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่หันมาใช้รถไฟฟ้าและให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น โดยความร่วมมือครั้งนี้ มีแผนที่จะขยายชุดเครื่องชาร์จ EV Station Pluz I GWM ในสาขานำร่องภายในปี 2565 และพร้อมที่จะแสวงหาพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เครือโรงแรมชั้นนำ หรือพื้นที่อื่น ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา OR และ GWM ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมโยงระบบโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Roaming) ในสถานีชาร์จ EV Station PluZ ให้ลูกค้าสามารถค้นหาสถานีชาร์จ EV Station PluZ จองเข้าใช้บริการ ชำระเงินออนไลน์ และตรวจสอบประวัติการใช้งานข้ามเครือข่าย (Roaming) ที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ (Seamless) ผ่านเครือข่ายสถานีชาร์จ EV Station PluZ ทั้งในและนอกสถานีบริการ PTT Station เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของทั้ง GWM และ OR ให้ได้รับบริการที่เป็นเลิศอีกด้วย”
นายณรงค์ กล่าวว่า “นับตั้งแต่ก้าวแรกจนเข้าสู่ปีที่สองของการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เกรท วอลล์ มอเตอร์ มีพันธกิจสำคัญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าและบริการคุณภาพ ตลอดจนมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคควบคู่ไปกับการพัฒนาและสร้างระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย เรามีเป้าหมายที่จะขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้ได้ทั้งสิ้น 55 แห่งภายในปี 2565 ผ่านการดำเนินงานสามรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
1. G-Charge Super Charging Station 2. สถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ GWM Partner Store 3. Destination Charge หรือการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อให้บริการครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ ความร่วมมือระหว่าง เกรท วอลล์ มอเตอร์ และ OR ในครั้งนี้ ถือเป็นการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการขยายสถานีตามแหล่งชุมชนและสถานที่สำคัญๆ ทั่วไปในรูปแบบ Destination Charge ซึ่งจะไม่เพียงช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า เพิ่มความสะดวกสบายและความอุ่นใจในระหว่างการเดินทางให้กับผู้บริโภค แต่ยังสะท้อนความมุ่งมั่นของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่จะผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าให้เติบโต พร้อมทั้งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านรถนยนต์พลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอขอบคุณ OR ที่ได้ให้ความไว้วางใจและร่วมมือสนับสนุนการเติมเต็มระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกันอย่างแข็งแกร่ง”
Tag:ORGWM
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.