KCE คว้ารางวัลซีอีโอยอดเยี่ยม จากเวที SET Awards 2022 สะท้อนความมุ่งมั่นทุ่มเท พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

KCE คว้ารางวัลซีอีโอยอดเยี่ยม จากเวที SET Awards 2022 สะท้อนความมุ่งมั่นทุ่มเท พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

1 พ.ย. 2022
KCE คว้ารางวัล “Best CEO Awards” ในงาน SET Awards 2022 พร้อมอีก 3 รางวัลดีเด่น สะท้อนความมุ่งมั่นทุ่มเทและตั้งใจบริหารธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต เป็นต้นแบบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ ด้าน“พิธาน” ซีอีโอยอดเยี่ยม ประกาศเดินหน้าพัฒนาธุรกิจ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร มุ่งสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะยาว  
นายพิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด(มหาชน) หรือ KCE ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best CEO Awards : CEO of company listed on SET ในพิธีมอบรางวัลSET Awards 2022 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับซีอีโอที่ยอดเยี่ยมและโดดเด่น สะท้อนถึงความมุ่งมั่นการทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการบริหารองค์กรให้เติบโต ของบริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน 
“ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการบริหารธุรกิจ การได้รับทั้ง 4 รางวัลดังกล่าวเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่เป็นแรงผลักดันและเป็นกำลังใจที่ดีให้กับผู้บริหารในการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร โดยมีเป้าหมายหลักที่จะสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจ นอกจากนี้อีกหนึ่งพลังอันสำคัญคือครอบครัวที่ให้การสนับสนุนตนเองมาโดยตลอด และที่ขาดไม่ได้คือความมุ่งมั่นของทีมงานทุกคนที่ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าเติบโตได้อย่างยั่งยืน”นายพิธาน กล่าว  
นอกจากนี้ KCE ยังได้รับอีก 3 รางวัลดีเด่น ได้แก่ 1.Best Company Performance Awards SET market capitalization of over THB100 bln. 2.Outstanding CEO Awards Business Excellence CEO of company listed on SET และ3. Outstanding Company Performance Awards Business Excellence SET market capitalization of over THB100 bln.     
หลังจากนี้ไป นับเป็นความท้าทายในการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิด-19 หรือแม้แต่ในเรื่องของข้อมูลทำให้บริษัททำงานได้ยากขึ้น แต่ขณะเดียวกันเทคโนโลยีจะเป็นส่วนสำคัญที่จะเข้ามาช่วยได้ในหลายด้าน  
ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็นผู้ผลิต PCB รายใหญ่ของโลก โดยการวางเป้าหมายที่จะผลิต PCB เพื่อเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมเทคโนโลยีในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งเป็นสัดส่วนการผลิตมากที่สุดของบริษัท รวมทั้งมีแผนเพิ่มฐานลูกค้านอกกลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์ให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น โดยให้ความสำคัญ Innovation, Machine learning เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการ PCB ในตลาดที่สูงขึ้น ทั้งยังควบคุมต้นทุนในการผลิตให้อยู่ในระดับต่ำ เพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ  
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.