ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาส คาดการณ์ ปี 2566 นักท่องเที่ยวเข้าไทย 21.4 ล้านคน คนจีนกลับมาแน่ หลังยกเลิก Zero-Covid

ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาส คาดการณ์ ปี 2566 นักท่องเที่ยวเข้าไทย 21.4 ล้านคน คนจีนกลับมาแน่ หลังยกเลิก Zero-Covid

1 พ.ย. 2022
และคาดว่าภาคการท่องเที่ยวไทย จะฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ในปี 2567 ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 34.7 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 87% เมื่อเทียบกับปี 2562
ส่วนนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นกำลังหลักให้กับภาคการท่องเที่ยวไทย คาดการณ์ว่าจะเริ่มกลับมาเดินทางท่องเที่ยวได้อีกครั้ง ในไตรมาส 2 ปี 2566 เป็นต้นไป
ในปี 2565 นี้ กรุงไทยคอมพาส รายงานว่า ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2565
มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทย 5.7 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนเพียง 19% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19
ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปี 2565 กรุงไทยคอมพาส คาดการณ์ไว้ที่ 10.2 ล้านคน
ด้วยมูลค่าตลาดการท่องเที่ยวทั้งหมดในประเทศไทย 1.1 ล้านล้านบาท โดยเม็ดเงินนี้มาจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลัก
ซึ่งนับว่าจำเป็นตัวเลขที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับก่อนสถานการณ์โควิด 19 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยราว 40 ล้านคน ต่อปี ด้วยมูลค่าตลาด 2.7 ล้านล้านบาท
อย่างไรก็ตาม แม้ในปีนี้ ภาคการท่องเที่ยวไทย อาจยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ แต่ในปีหน้า กรุงไทยคอมพาส คาดการณ์ว่าจะเป็นปีที่ภาคการท่องเที่ยวไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดยมี 4 ปัจจัยสำคัญ ที่หนุนภาคการท่องเที่ยวไทย
1. นักท่องเที่ยวต่างชาติระยะใกล้ ท่องเที่ยวในไทย หลังเปิดประเทศ
ภาคการท่องเที่ยวไทย ฟื้นตัวได้ด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติระยะใกล้เป็นหลัก เช่น มาเลเซีย อินเดีย สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย คิดเป็นสัดส่วนกว่า 63.7% ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ที่มองว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการท่องเที่ยวในประเทศของตัวเอง
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ จะยังคงเป็นกำลังสำคัญ ที่ช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวไทย ก่อนที่นักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นตลาดหลัก จะฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติได้ในช่วงปี 2567
2. นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มอื่น พร้อมกลับมาเดินทางอีกครั้งในรอบ 3 ปี
กรุงไทยคอมพาส มองว่า แม้นักท่องเที่ยวต่างชาติระยะใกล้ จะยังเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญ แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มอื่น ๆ ก็พร้อมที่จะกลับมาเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้งในรอบ 3 ปี โดยเฉพาะในช่วงปี 2566 - 2567 หลังจากที่มีข้อจำกัดด้านการเดินทางมานาน 3 ปี
สอดคล้องกับผลสำรวจขององค์การการท่องเที่ยวโลก ที่มองว่า ตลาดการท่องเที่ยวโลกจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และกลับสู่สถานการณ์ปกติในช่วงปี 2566 - 2567
3. นักท่องเที่ยวจีนมาแน่ หากยกเลิกนโยบาย Zero-Covid
ในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวจีน ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ และคาดการณ์ว่า จะไม่มีการยกเลิกนโยบาย Zero-Covid ภายในปี 2565 นี้
อย่างไรก็ตาม กรุงไทยคอมพาสมองว่า เมื่อจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวในช่วงไตรมาส 2 ปี 2566 คาดว่านักท่องเที่ยวจีน จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น
โดยเว็บไซต์ Booking.com ได้เปิดเผยผลสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 62% ตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศทันที หลังจากที่นโยบาย Zero-Covid ถูกยกเลิก และมีไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยม
4. Wellness Tourism โอกาสสำคัญของภาคการท่องเที่ยวไทย
Wellness Tourism Institute (GWI) ประเมินว่า ตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness Tourism ของโลกมีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าปีละ 20.9% จากมูลค่า 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2563 เป็น 11 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2568
โดยมีแรงผลักดันหลักจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่มีภาวะความเครียดมากมาย
โดย GWI ได้จัดอันดับ Wellness Tourism ของไทยอยู่ในลำดับที่ 15 ของโลก และอันดับที่ 4 ของเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากจุดแข็งด้านค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ
กรุงไทยคอมพาส จึงมองว่า Wellness Tourism จะเป็นโอกาสที่สำคัญของภาคการท่องเที่ยวไทย เนื่องจากเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีแนวโน้มเติบโตดี รวมถึงค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อคนต่อทริปค่อนข้างสูง
ปี 2566 - 2567 การท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ กรุงไทยคอมพาส ยังคาดการณ์ด้วยว่า ปี 2566 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะเพิ่มขึ้นเป็น 21.4 ล้านคน และมีมูลค่าของตลาดการท่องเที่ยว อยู่ที่ราว 1.6 ล้านล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุน จากการเปิดประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น
แม้นักท่องเที่ยวกลุ่มหลัก อย่างนักท่องเที่ยวจีน จะยังไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ในขณะนี้ แต่ก็คาดการณ์ว่า จะมีการทยอยผ่อนปรนมาตรการ Zero-Covid เป็นรายมณฑล
และคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจีน จะเริ่มเดินทางท่องเที่ยวได้อีกครั้ง ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2566 เป็นต้นไป
ทำให้ในช่วงปี 2565 - 2566 สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติระยะใกล้เป็นหลัก ซึ่งค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อคนต่อทริปจะยังอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด
ส่วนในปี 2567 คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะกลับมาฟื้นตัวจนใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติ โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 34.7 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 87% เมื่อเทียบกับปี 2562 ด้วยมูลค่าตลาดการท่องเที่ยวราว 2.4 ล้านล้านบาท
และคาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยว จะกลับมาอยู่ที่ 3.0 - 3.5 ล้านคน ต่อเดือน ภายในไตรมาส 4 ปี 2567
เช่นเดียวกันกับ สัดส่วนนักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อคนต่อทริปสูง เช่น จีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา จะฟื้นตัวกลับมาใกล้เคียงระดับปกติ ส่งผลให้มูลค่าตลาดการท่องเที่ยวในปี 2567 ฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน
อ้างอิง : ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาส
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.