Elon Musk เจ้านายในฝัน(ร้าย)..? สั่งพนักงาน Twitter, Tesla ลุยงานหนัก 7 วันต่อสัปดาห์ ไม่มีโอที ไม่มีวันหยุด

Elon Musk เจ้านายในฝัน(ร้าย)..? สั่งพนักงาน Twitter, Tesla ลุยงานหนัก 7 วันต่อสัปดาห์ ไม่มีโอที ไม่มีวันหยุด

3 พ.ย. 2022
ดูเหมือนว่าตอนนี้ พนักงานจากฝั่ง Tesla จะเข้ามามีบทบาทใน Twitter มากขึ้นเรื่อย ๆ ท่ามกลางสถานการณ์อันตึงเครียด เพราะ Elon Musk เพิ่งประกาศปลดพนักงาน Twitter ไป 3,700 คน
โดย Elon Musk สั่งให้ทีมวิศวกรของ Tesla จำนวน 50 คน เข้ามาช่วยตรวจสอบซอร์สโค้ดทั้งหมดของ Twitter แม้จะไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียมาก่อนก็ตาม
พนักงาน Tesla รายหนึ่ง ให้ความเห็นว่า พนักงาน Tesla ที่ต้องไปช่วยตรวจสอบซอร์สโค้ดของ Twitter ทำงานกันอย่างยากลำบาก เพราะต้องทำงานในสิ่งที่ไม่ใช่ความชำนาญเฉพาะด้านของตัวเอง โดยเฉพาะภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม เป็นคนละภาษากัน โดย Twitter ใช้ภาษา Scala ในขณะที่วิศวกรของ Tesla คุ้นเคยกับภาษา Python
นอกจากนี้ Elon Musk ยังสั่งให้ทั้งพนักงานของ Tesla และพนักงานของ Twitter ทำงานหนักแบบหามรุ่งหามค่ำ ทำงานวันละ 12 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่มีวันหยุด และเป็นคำสั่งที่ออกมาอย่างเร่งด่วน โดยไม่ได้มีการพูดถึง การจ่ายเงินล่วงเวลา หรือวันหยุดชดเชย แต่อย่างใด
นั่นหมายความว่า Elon Musk ให้พนักงานทำงานหนัก 84 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยชั่วโมงการทำงานของคนทั่วไปในสหรัฐอเมริกา กว่าเท่าตัว
ส่วนพนักงานทางฝั่ง Twitter ที่เคยทำงานร่วมกันเป็นทีม กลับทำงานกันแบบ “ตัวใครตัวมัน”
ห้องแช็ตในแอปพลิเคชัน Slack ที่เคยมีการพูดคุย ปรึกษา และให้ความช่วยเหลือกัน กลับกลายเป็นห้องแช็ตร้าง ไม่มีใครพูดคุยกันเลย สะท้อนการเอาตัวรอดของพนักงาน ในช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลง
และพนักงานที่ถูกสั่งให้ทำงานหนัก ก็ไม่มีทางเลือกมากนัก เพราะต้องเลือกว่าจะทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด หรือจะออกจากบริษัทไป
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.