แอดวานซ์ เว็บเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้ารับ "รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสดุดี" ฐานะผู้ร่วมส่งเสริม Digital Transformation แก่พิพิธภัณฑ์ไทยทั่วประเทศ

แอดวานซ์ เว็บเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้ารับ "รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสดุดี" ฐานะผู้ร่วมส่งเสริม Digital Transformation แก่พิพิธภัณฑ์ไทยทั่วประเทศ

7 พ.ย. 2022
นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสดุดี" จาก สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย โดยมี นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี  เป็นผู้มอบ และนางยุลิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้บริษัท บมจ. แอดวานซ์ เว็บเซอร์วิส ได้รับแต่งตั้งให้เป็นองค์กรดีเด่นแห่งวงการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย ประจำปี 2565 ในฐานะผู้ร่วมสร้างคุณประโยชน์ และให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี ในการใช้บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์  กล่าว “ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสดุดี" ขอขอบคุณ สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย และท่านกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบรางวัลนี้ให้ ในฐานะผู้ร่วมสร้างคุณประโยชน์ และให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี โดยเล็งเห็นความสำคัญของการทำ Digital Transformation ให้แก่วงการพิพิธภัณฑ์ไทย ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของ Brand WELOVEBOOKING ภายใต้  บมจ. แอดวานซ์ เว็บเซอร์วิส  ผู้นำด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการตั๋วแบบครบวงจร TMS (Ticketing Management System)  และแพลตฟอร์มการให้บริการลูกค้าและสมาชิก ที่จะสามารถช่วยให้พิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศสามารถจัดการระบบขายตั๋วได้ง่ายขึ้นและการให้บริการผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทั้งทาง Website และแอปพลิเคชัน LINE OFFICIAL ACCOUNT (LINE OA)  นอกจากนี้เรายังออกแบบพัฒนา Digital Technology แบบครบวงจร โดยมุ่งมั่นให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างนวัตกรรม และบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ จากประสบการณ์ในธุรกิจ เราสร้างสรรค์ เครื่องมือทางดิจิทัล และให้บริการแก่ผู้ประกอบการ องค์กรธุรกิจ  ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก รวมไปถึงกลุ่มพิพิธภัณฑ์ ที่เราได้เข้าไปพัฒนาระบบให้ ภายใต้แนวคิด “SIMPLIFY YOUR BUSINESS” ยกตัวอย่างเช่น
1. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้พัฒนาระบบจอง Ticketing Management System แบบ Onsite Booking สำหรับให้ขาย และปริ้นตั๋วริชแบนด์ QR ณ จุดจำหน่ายสำหรับพิพิธภัณฑ์พระราม 9  ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาเพิ่มในส่วนของระบบจอง Web Booking Online โดยรวมทั้งระบบจอง (E-Booking) ระบบชำระเงินออนไลน์ (E-Payment) และระบบสมาชิก (E-Member) สำหรับกลุ่มพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อเนื่องสู่ระบบจองแบบครบวงจร (Total Solution & One Stop Service) โดยมีทั้งระบบ Onsite Booking และ Web Booking Online ที่สามารถรองรับการให้บริการได้ครอบคลุมทุกพิพิธภัณฑ์ ของทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์  พิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ ได้พัฒนาระบบ Ticketing Management System แบบ Onsite Booking จำหน่ายและปริ้นตั๋วกระดาษ ณ จุดจำหน่าย และ ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เข้าชม
3. Museum of Contemporary Art (MOCA) (พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย) พิพิธภัณฑ์แสดงงานศิลปะผลงานทัศนศิลป์ จากศิลปินหลายรุ่นระดับชั้นครู  ของศิลปินไทย  ได้พัฒนาระบบ Ticketing Management System แบบ Onsite Booking ในการจำหน่ายตั๋วและปริ้นตั๋วกระดาษ ณ จุดจำหน่าย และ ระบบ Customer Relation Management
4. พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์   นิทรรศการแบบร่วมสมัยจัดแสดงเงินตราของไทยและต่างประเทศ รวมถึงประวัติความเป็นมาของโรงกษาปณ์ ใช้ระบบ Ticketing Management System แบบ Onsite Booking จำหน่ายตั๋วและปริ้นตั๋วกระดาษ ณ จุดจำหน่าย และ ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เข้าชม
ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการพัฒนา IT Solution เรามีความเชี่ยวชาญและพร้อมเป็นกำลังหลักในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการระบบส่งเสริมให้วงการพิพิธภัณฑ์ไทยให้มีความมั่นคงมีเสถียรภาพในการบริการ และให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี เพื่อใช้บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม ก้าวล้ำทันต่อยุคดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงไป”
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.