Sea หุ้นพุ่ง 36% หลังขาดทุนรายไตรมาสน้อยลง คาด Shopee จะเริ่มทำกำไรได้ ในปีหน้า

Sea หุ้นพุ่ง 36% หลังขาดทุนรายไตรมาสน้อยลง คาด Shopee จะเริ่มทำกำไรได้ ในปีหน้า

16 พ.ย. 2022
Sea เจ้าของ Shopee และ Garena หุ้นพุ่งขึ้น 36% ภายในวันเดียว หลังประกาศผลประกอบการ แล้วพบว่า บริษัทขาดทุนรายไตรมาสน้อยกว่าที่คาด โดยสาเหตุหลักก็มาจากการปลดพนักงานจำนวนมาก เพื่อลดต้นทุน
เมื่อวานนี้ มีรายงานว่า ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา Sea ได้ปลดพนักงานในหลายประเทศไปแล้วกว่า 7,000 คน ซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ก็เพิ่งปลดพนักงานฝ่าย HR และพนักงานของ SeaMoney ในสิงคโปร์และจีนออกราว 100 ราย
นอกจากนี้ ที่ผ่านมา Sea ยังยุติการดำเนินธุรกิจ Shopee ในหลายประเทศ ทั้งอินเดีย ประเทศในยุโรป และละตินอเมริกา
และเมื่อต้นทุนลดลง ทำให้ Sea คาดว่า เส้นทางในการถึงจุดคุ้มทุน และเริ่มทำกำไรได้ของ Shopee จะเริ่มชัดเจนมากขึ้น
โดยคาดว่า Shopee จะถึงจุดคุ้มทุน และเริ่มทำกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2023 หรือปีหน้า
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2022
Sea มีรายได้ 112,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ขาดทุน 20,300 ล้านบาท ระดับเดียวกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่ถ้าเทียบกับไตรมาส 2 นับว่าขาดทุนลดลง 38.9%
กลุ่มเกมและสื่อบันเทิง
Garena มีรายได้ 31,900 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน สาเหตุก็มาจากจำนวนผู้ใช้งานที่ลดลงหลายไตรมาสติดต่อกันเหลือ 568 ล้านบัญชี
กลุ่มอีคอมเมิร์ซ
Shopee มีรายได้ 70,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ล้านออร์เดอร์ และคิดเป็นยอดมูลค่าคำสั่งซื้อ (GMV) รวม 682,300 ล้านบาท
กลุ่มการเงินดิจิทัล
SeaMoney มีรายได้ 11,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 147.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ซึ่งหลังจากที่ราคาหุ้นของ Sea พุ่งขึ้น ก็ทำให้มูลค่าบริษัทอยู่ที่ ​​1.3 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 321,000 ล้านบาท ภายในวันเดียว..
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.