AN ESSENTIAL LIFELONG TRUSTED PARTNER “SENA” พร้อมพัฒนาอย่างยั่งยืนและเคียงข้างคุณไปทุกช่วงของชีวิต

AN ESSENTIAL LIFELONG TRUSTED PARTNER “SENA” พร้อมพัฒนาอย่างยั่งยืนและเคียงข้างคุณไปทุกช่วงของชีวิต

23 พ.ย. 2022
“SENA” ควงพันธมิตร “HANKYU HANSHIN PROPERTIES” สะท้อนมุมมอง วิกฤติพลังงาน-สภาวะโลกร้อน ดึง Know-how Geo Fit+ มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการใช้พลังงานในบ้านได้ดีขึ้น ชูโมเดล “SENA HHP ZERO ENERGY HOUSE” นวัตกรรมบ้านพลังงานเป็นศูนย์ มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้อยู่อาศัย นำร่อง 2 โครงการต้นแบบ บ้านเดี่ยว เสนา แกรนด์โฮม บางนา กม.29 และคอนโดมิเนียม ปรับฟังก์ชั่นและใส่ใจในรายละเอียดเพื่อรักษ์โลกแบบครบวงจร พร้อมเฉิดฉาย ปี 66
จากความท้าทายทางสังคม (Social Challenge) ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ทำให้โลกเปลี่ยนไป ทั้งสภาพแวดล้อม พลังงาน สุขภาพ และความเหลื่อมล้ำในทุกมิติของสังคม จึงก่อให้เกิด Mega Trend ที่เป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลก เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
เสนาจึงก้าวไปอีกขั้นในการพัฒนาที่อยู่อาศัย และการดำเนินธรุกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับ Mega trend ของโลกในยุคปัจุบัน ด้วย Concept “SENA SMART COMMUNITY” ที่ประกอบไปด้วย 5 มิติในการพัฒนาที่อยู่อาศัย Smart Energy/ Smart Environment/ Smart Living/ Smart Mobility/ Smart People เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
โดยเริ่มจาก Smart Energy ที่เสนาได้นำองค์ความรู้จาก “HANKYU HANSHIN PROPERTIES” ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยด้วยแนวคิด SENA HHP ZERO ENERGY HOUSE (SENA HHP ZEH) มาพัฒนาบ้านต้นแบบในโครงการ เพื่อให้เป็น “บ้านพลังงานเป็นศูนย์” โดยมี 2 โปรเจคต์นำร่องคือ เสนา แกรนด์โฮม บางนา กม.29 และแบรนด์คอนโดมิเนียม พร้อมร่วมมือกับ Chula Unisearch ในการศึกษาและรับรองผลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาบ้านต้นแบบ ที่จะเปิดตัวภายในปีหน้า 2566
และอีก 4 มิติ (Smart Environment/ Smart Living/ Smart Mobility/ Smart People) ที่กำลังจะดำเนินการต่อไปเพื่อให้เป็น ”SENA SMART COMMUNITY” อย่างเต็มรูปแบบและตอกย้ำจุดยืน ”AN ESSENTIAL LIFELONG TRUSTED PARTNER” ขององค์กร
Tag:SENA
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.