สรุปธุรกิจ BUZZEBEES No.1 ด้าน CRM & Digital Engagement ในไทย

สรุปธุรกิจ BUZZEBEES No.1 ด้าน CRM & Digital Engagement ในไทย

24 พ.ย. 2022
BUZZEBEES คือ เบื้องหลังการเชื่อมต่อแบรนด์และธุรกิจกับลูกค้า ได้อย่างสมบูรณ์
โดย 4 ธุรกิจหลัก ของ BUZZEBEES คือ
1. พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM & Loyalty Platform)
2. จัดหาของรางวัล และสิทธิพิเศษ (Rewards & Privileges Management)
3. บริการอีคอมเมิร์ซครบวงจร (E-Commerce Service)
4. บริการระบบจัดการร้านค้า และการรับชำระเงิน (Retail Solutions & E-Payment)
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.