Domino’s Pizza ในสหรัฐอเมริกา เตรียมใช้ Chevrolet Bolt รถ EV 100% ส่งพิซซ่าทั่วประเทศ แทนรถน้ำมัน

Domino’s Pizza ในสหรัฐอเมริกา เตรียมใช้ Chevrolet Bolt รถ EV 100% ส่งพิซซ่าทั่วประเทศ แทนรถน้ำมัน

22 พ.ย. 2022
ที่ผ่านมา Domino’s Pizza ในสหรัฐอเมริกา ขึ้นชื่อในเรื่องการลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งพิซซ่าอยู่เสมอ อย่างเช่น การลงทุนในเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ เพื่อการจัดส่งพิซซ่า โดยไม่จำเป็นต้องใช้คน
ล่าสุด Domino’s Pizza ในสหรัฐฯ ประกาศว่าจะเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า 100% ในการจัดส่งพิซซ่า แทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเดิม
รถยนต์ไฟฟ้าที่ Domino’s Pizza เลือก คือ Chevrolet Bolt รุ่นที่ได้รับการปรับแต่งมาเป็นพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 855 คัน
โดย Domino’s Pizza จะเริ่มใช้รถยนต์ไฟฟ้านี้ก่อน 100 คัน ภายในเดือนนี้ และอีก 755 คัน จะตามมาในภายหลัง
Domino’s Pizza ระบุว่า การเปลี่ยนใช้รถยนต์ไฟฟ้านี้ จะมีส่วนช่วยให้ Domino’s Pizza บรรลุเป้าหมาย การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2050
รวยถึงยังมีข้อดีต่าง ๆ ที่ Domino’s Pizza แต่ละสาขาจะได้รับ ทั้งในด้านความปลอดภัยของรถยนต์ที่ใช้จัดส่งพิซซ่าเพิ่มขึ้น และค่าบำรุงรักษาที่ต่ำกว่ารถยนต์เครื่องยนสันดาปแบบเดิม
นอกจากนี้ การนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้ในการจัดส่งพิซซ่า ยังช่วยดึงดูดให้ Domino’s Pizza สามารถจ้างงานพนักงานดิลิเวอรีได้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
เพราะที่ผ่านมา Domino’s Pizza กำหนดให้พนักงานจัดส่งพิซซ่า จะต้องมีรถยนต์เป็นของตัวเอง โดยที่บริษัท ไม่ได้จัดหารถยนต์ให้แต่อย่างใด
แต่หากเป็นรถยนต์ไฟฟ้า Chevrolet Bolts พนักงานไม่จำเป็นต้องซื้อเอง เพราะบริษัทจัดหามาให้แล้ว
สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า Chevrolet Bolts ที่ Domino’s Pizza เลือกใช้นี้ มีราคาอยู่ที่ราว 26,595 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 961,000 บาท) ในรุ่นเริ่มต้น และสามารถวิ่งได้ด้วยระยะทาง 259 ไมล์ (ราว 416 กิโลเมตร) ต่อการชาร์จไฟฟ้า 1 ครั้ง ซึ่งเป็นระยะทางที่ Domino’s Pizza เคลมว่า เพียงพอต่อการจัดส่งพิซซ่าได้ใน 1 วัน
ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว Domino’s Pizza เป็นหนึ่งในผู้เล่นในตลาดดิลิเวอรี ที่เริ่มทดลองการจัดส่งพิซซ่าด้วยเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ ที่มีชื่อว่า Nuro R2
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.