สุดปัง! เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ส่งท้ายปี 65 คว้าอีกรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง” จากเวที The Most Powerful Brands of Thailand 2022

สุดปัง! เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ส่งท้ายปี 65 คว้าอีกรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง” จากเวที The Most Powerful Brands of Thailand 2022

25 พ.ย. 2022
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ปิดท้ายปลายปี 2565 คว้าอีกตำแหน่ง “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง”  ในหมวด Logistics Service จากเวที The Most Powerful Brands of Thailand 2022 ที่จัดขึ้นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดย คุณพรรณี ศานติวิวัฒน์กุล ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มงานสื่อสารการตลาด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับรางวัลบนเวทีจาก ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภารณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง คุณประพัฒน์ เสียงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานรับรางวัลดังกล่าวซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำผลสำรวจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Logistics Service
โดยเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้คะแนนสูงสุด คว้าตำแหน่งสุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ในหมวด Logistics Service จากเวทีระดับประเทศอย่าง The Most Powerful Brands of Thailand 2022 การที่ เคอรี่ฯ สามารถเอาชนะใจผู้บริโภคทั่วไทยได้นั้น จากผลสำรวจสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุด ผ่านประเมินใน 4 มิติ ได้แก่ Awareness ความรู้จักตระหนักในแบรนด์ โดยวัดจากความเป็นแบรนด์ในใจ (Top-of-Mind Awareness); Preference ความชื่นชอบในแบรนด์ โดยวัดจากความรู้สึกชื่นชมมากกว่าแบรนด์อื่นในหมวดผลิตภัณฑ์เดียวกัน; Usage ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยวัดจากอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์มากกว่าแบรนด์อื่น; และ Image ภาพลักษณ์อันโดดเด่น โดยวัดจากภาพลักษณ์แบรนด์ในด้านต่างๆ ถือเป็นการวิเคราะห์ความสำเร็จของแบรนด์ทั้งในด้าน Market Share, Mind Share และ Heart Share อย่างครบถ้วน
โดยเวทีสุดยอดแบรนด์ทรงพลังนี้ จัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคชาวไทยอายุระหว่าง 18-69 ปี ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ใน 30 หมวดอุตสาหกรรม จำนวน 24,000 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจากกรุงเทพมหานคร 12,000 ตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างจากจังหวัดอื่นๆ อีก 13 จังหวัดทั่วประเทศอีก 12,000 ตัวอย่าง ทำการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) จำแนกสัดส่วนตามเพศ (ชาย-หญิง) และอายุ (18-29 ปี 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60-69 ปี) โดยสัดส่วนการกระจายกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันไปตามประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ ถือเป็นงานวิจัยที่มีตัวอย่างมากที่สุด เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการ
ในการนี้ เราขอขอบคุณผู้บริโภคและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ไว้ใจมอบตำแหน่งดังกล่าวให้กับ เคอรี่ฯ สำหรับเรา รางวัลดังกล่าว ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดขนส่งด่วนอันดับ 1 ในไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ พร้อมส่งมอบบริการคุณภาพเหนือระดับให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาบริการและกลยุทธ์ใหม่ๆ ออกมาให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.