บ้านปู ขยายพลังกิจการเพื่อสังคม ผลักดันคนรุ่นใหม่ สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คน ชุมชน สิ่งแวดล้อม

บ้านปู ขยายพลังกิจการเพื่อสังคม ผลักดันคนรุ่นใหม่ สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คน ชุมชน สิ่งแวดล้อม

7 ธ.ค. 2022
กิจการเพื่อสังคม เป็นการประกอบธุรกิจที่มีเป้าหมายในการช่วยแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ควบคู่ไปกับสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ทำธุรกิจที่คืนประโยชน์กลับสู่สังคม ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างกำไรหล่อเลี้ยงธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการเห็นสังคมเติบโตไปพร้อม ๆ กับบริษัท บวกกับความเชื่อที่ว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
นี่จึงเป็นเหตุผลที่บ้านปู ได้ดำเนินโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change: BC4C) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 แล้ว
BC4C เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบ้านปูกับ ChangeFusion องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่สนับสนุนผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมให้เติบโต รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยและเอเชีย
เป้าหมายหลักของโครงการฯ คือ ให้ความรู้และสร้างโอกาส ในการพัฒนาแผนธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม ให้สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และมีรายได้ที่ต่อเนื่องเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้
คุณรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
“หน้าที่หลักของเรา คือการส่งเสริมพวกเขา ด้วยความรู้ เทคนิค วิธีการ และเครือข่าย SE ที่แข็งแกร่ง พร้อมปลูกฝังความเข้าใจเรื่องของความยั่งยืน เพื่อเป้าหมายใหญ่ในการสร้าง SE Ecosystem ของไทยให้เติบโต
หากพูดถึงจุดเด่นของ Banpu Champions for Change ปีที่ 11
นอกเหนือจาก Incubation Program ที่เปรียบเสมือนสนามซ้อม สำหรับบ่มเพาะ SE ระยะเริ่มต้นแล้ว
ภายในโปรแกรมมีการติดอาวุธ ด้วยการให้องค์ความรู้ และการหาเมนทอร์ (Mentor) ที่เหมาะสม มาต่อยอดประสบการณ์ให้อีกด้วย
กิจกรรมพิเศษ ที่จัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรกคือ Acceleration Program ที่เปรียบเสมือนสนามจริงสำหรับกิจการเพื่อสังคม ที่ดำเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ต้องการสร้างการเติบโตขึ้นไปอีกขั้น
เช่น ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของกิจการจากทีมผู้เชี่ยวชาญ การให้คำแนะนำในการจัดทำ Business Profile การเข้าไปนำเสนอแผนธุรกิจกับนักลงทุน หรือการขยายสเกลธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นในแง่ของการรองรับลูกค้าหรือผู้ใช้งานในปริมาณที่มากขึ้น
ซึ่งส่วนนี้ยังเป็นสิ่งที่ SE ในประเทศไทยต้องการการสนับสนุนจำนวนมาก”
ในปีนี้ บ้านปู และ ChangeFusion ยังได้ร่วมกันปรับปรุง SE.school [a]แพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม (SE) ให้คนที่สนใจได้เข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย
นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บ้านปูได้จัดกิจกรรม “2022 Impact Day: Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE” ณ ลานกิจกรรม ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์
เพื่อเปิดโอกาสให้ SE มีโอกาสพบปะกับผู้บริโภคตัวจริง พร้อมเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจกิจการเพื่อสังคม รวมถึงพันธมิตรในวงการ SE นำไปสู่การสร้างเครือข่าย SE ของไทยให้เติบโต
โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น
- การเสวนาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกิจการเพื่อสังคมในหัวข้อ “Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE”
โดยตัวแทนกิจการเพื่อสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้มาพูดคุยบนเวทีร่วมกัน ซึ่งมีความน่าสนใจอย่างมาก คือ
- Noburo
กิจการฟินเทคสตาร์ตอัป แพลตฟอร์มสวัสดิการแก้หนี้พนักงาน ที่ใช้เทคโนโลยีและกลไกเกม (Gamification) ในการออกแบบการเรียนรู้ ช่วยให้พนักงานมีความรู้และบริหารจัดการการเงินของตัวเองได้ จนสามารถปลดหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบได้จริง และมีเงินเก็บออมในระยะยาว
- YoungHappy
กิจการที่มุ่งเสริมแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมีส่วนร่วมทางสังคมในกลุ่มผู้เกษียณอายุ ผ่านการสร้างคอมมิวนิตีที่สร้างความสุข และกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกสนุก มองเห็นถึงคุณค่าในตัวเอง และพึ่งพาตัวเองได้
- แลกเปลี่ยนมุมมองทางกิจการเพื่อสังคมกับ “คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หนึ่งในนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมและผู้ประกอบการ SE ในหัวข้อ “โอกาสการขยายผลกิจการเพื่อสังคมสู่ระดับเมือง ต่อยอด SE ไทยให้แข็งแกร่ง”
- การแสดงและแฟชั่นโชว์พิเศษจาก SE ในคอนเซปต์ “UNIVERSAL FASHION - The Impact of Unlimited Possibilities” โดยบอกเล่าเรื่องราวผ่านเสื้อผ้าที่ไม่ตั้งกฎเกณฑ์ของผู้สวมใส่
รวมถึงสะท้อนผ่านตัวนายแบบและนางแบบที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย เพื่อบอกเล่าถึงความงดงามของมนุษย์
- เลือกซื้อสินค้าและบริการจากกิจการเพื่อสังคมกว่า 20 ร้านค้า ใน “Maximize the Market” ตลาดสินค้าและบริการคุณภาพที่ผนึกเครือข่ายจากเหล่าผู้ประกอบการเพื่อสังคม
จากภาพรวมงาน แสดงให้เห็นถึง การรวมพลังของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใจและความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างจริงจัง ซึ่งความตั้งใจที่ดีเหล่านี้จะเป็นไปไม่ได้เลย หากขาดการสนับสนุนจากภาคเอกชน
งาน Impact Day นี้อาจทำให้เราเข้าใจความสำคัญของคำว่า “พลังเครือข่าย” ได้ดีทีเดียว เพราะการทำธุรกิจเพื่อสังคม หากทำคนเดียวก็อาจจะใช้เวลานาน กว่าจะวัดผลทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยการวัดผลทางสังคม จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมก็ต่อเมื่อกิจการเพื่อสังคมสามารถขยายสเกลธุรกิจของตัวเองได้ใหญ่มากเพียงพอที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนวัดผลได้ในวงกว้าง การมีพลังเครือข่ายที่เข้มแข็งส่วนหนึ่งก็จะช่วยให้ SE สามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือน “ทางลัด” นำไปสู่ความสำเร็จ
สุดท้ายแล้ว SE Ecosystem ของไทยจะเติบโตต่อไปในระยะยาวได้หรือไม่ ? ก็ต้องอาศัยการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และที่สำคัญคือ กำลังของ “คนรุ่นใหม่” ที่อยากสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คน ชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/banpuchampions หรือสอบถามข้อมูลโครงการ BC4C เพิ่มเติมที่ โทร. 087 075 4815
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.