สรุปทิศทาง แนวโน้มการตลาดปี 2023 ที่แบรนด์ และนักการตลาดควรรู้ โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

สรุปทิศทาง แนวโน้มการตลาดปี 2023 ที่แบรนด์ และนักการตลาดควรรู้ โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

29 พ.ย. 2022
ในช่วงสิ้นปีแบบนี้ นักการตลาดหลาย ๆ คนคงคิดแล้วว่า ในปีหน้าหรือปี 2023 จะวางแผนการตลาดให้กับธุรกิจอย่างไรให้สอดคล้องและตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภค
อย่างไรก็ดี พฤติกรรมของผู้บริโภคมีแนวโน้มเปลี่ยนไปในทุก ๆ ปี
จึงเป็นที่มาของการที่ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้สำรวจแนวโน้มการตลาดปี 2023 “Marketing Trends 2023 Way Forwards” ร่วมกับ CMO Council & University Council หรือผู้บริหารฝ่ายการตลาดจากหลาย ๆ องค์กรชั้นนำกว่า 100 ราย
1. “What ? ในปีหน้า จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง”
ผลสำรวจ CMO เชื่อว่า ภาครวมเศรษฐกิจในปีหน้า จะเริ่มคลี่คลายไปในทางบวก แต่ยังไม่สดใสมากนัก ซึ่งนักการตลาดยังต้องเตรียมรับมือกับหลากหลายสถานการณ์ที่ยากจะคาดการณ์
และถึงแม้จะมองว่าเศรษฐกิจจะเริ่มคลี่คลายไปในทางบวก แต่ 48% มองว่า จะเติบโตในมุมแคบ ๆ แค่ 5% เท่านั้น..
และ 3 ปัจจัยสำคัญที่นักการตลาดควรใส่ใจ เพราะจะกระทบต่อการทำงานของนักการตลาดมากที่สุดในปี 2023 ได้แก่
- ความต้องการของลูกค้า
- สภาพเศรษฐกิจโลก
- เทคโนโลยีดิจิทัล
ซึ่งหากขยายความในด้านของความต้องการของลูกค้า จะพบว่า สิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดก็คือ สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ, ต้องการทดลองสินค้าจากแบรนด์ใหม่ ๆ และในขณะเดียวกัน สินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการ ก็ไม่ใช่แค่สินค้าที่มีคุณภาพดีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการรู้ข้อมูลเชิงลึก โดยเฉพาะ “ที่มาที่ไป” ของสินค้า
นั่นหมายความว่า สินค้ามีคุณภาพดีอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะลูกค้ามีความคาดหวังที่มากกว่าเดิม
2. “How? นักการตลาด จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไร”
สิ่งที่นักการตลาดจะสามารถทำได้นั้น ต้องมีพื้นฐานอยู่บนงบประมาณด้านการตลาดในปีหน้า
ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า งบประมาณด้านการตลาดจะเติบโตขึ้นราว 5 - 10% ซึ่งใกล้เคียงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2566
โดยมีการใช้งบประมาณด้านการตลาดนี้ ไปยัง 3 ช่องทางสำคัญ ได้แก่
- Commerce
- Content
- Payment
โดยในปีหน้านี้ นักการตลาดควรจะให้ความสำคัญกับ Commerce ซึ่งเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายมากขึ้น เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การทำ Content หรือการเล่าเรื่อง ของนักการตลาดเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพออีกต่อไป แต่จะต้องเล่าเรื่องราว ที่นำไปสู่การขายให้ได้ด้วย
3. “What’s Next? นักการตลาดต้องเตรียมตัวอย่างไร”
นอกจากนี้ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ยังได้พูดถึงเรื่อง “ทักษะ” ที่นักการตลาดควรมีในปีหน้า ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ทักษะสำคัญ คือ
- Communication Skill (ทักษะการสื่อสาร)
- Analysis Skill (ทักษะการวิเคราะห์)
- Marketing Skill (ทักษะด้านการตลาด)
- Content Creation Skill (ทักษะการเล่าเรื่อง)
- Technology Skill (ทักษะด้านเทคโนโลยี)
ในตอนท้าย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้ทำการสรุปหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้การตลาดในปี 2023 ประสบความสำเร็จ โดยแบ่งออกเป็น 4 คำสำคัญ คือ “เร็ว รู้ เรื่อง และรักษา”
- เร็ว หมายถึง ความสามารถในการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และทันท่วงที
โดยเฉพาะในยุคที่มีความไม่แน่นอนสูง หากนักการตลาดมีความรวดเร็ว จะช่วยให้การทำงานมีความคล่องตัว และทันเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น
- รู้ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน นั่นคือ ด้านการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยการ Upskill และ Reskill
และในด้านการเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า ผ่านการเก็บข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ และพัฒนาประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาด
- เรื่อง หมายถึง การให้ความสำคัญกับ “เนื้อหา” และ “บริบท” ของการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่การสื่อสารที่ใส่ใจ โดนใจ และแมั่นยำ รวมถึงใส่ใจในความละเอียดอ่อนของการสื่อสารในบางประเด็น
- รักษา หมายถึง การทำธุรกิจอย่างใส่ใจ สร้างคุณค่าให้แก่โลก และสังคม
และนอกจาก 4 คำสำคัญข้างต้นแล้ว สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ยังให้ความสำคัญกับ “ความระมัดระวัง” ของนักการตลาดด้วยเช่นกัน
เพราะในยุคที่การสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล มีการเติบโต
ความระมัดระวัง จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยในโลกเทคโนโลยี ทั้งเรื่องการเงินหรือการบริหารจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.