ธนาคารแห่งประเทศไทยเลือกใช้ระบบออราเคิล ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

ธนาคารแห่งประเทศไทยเลือกใช้ระบบออราเคิล ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

14 ธ.ค. 2022
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มอบความไว้วางใจเลือกใช้ Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน และมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่พนักงาน รวมถึงลดขั้นตอนการทำงานนอกระบบฯ (manual processes) และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ตอบโจทย์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในฐานะธนาคารกลาง ธปท. เปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำระบบดิจิทัลมาใช้ในงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง รวมถึงงานด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรที่เน้นให้ความสำคัญกับพนักงานให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี จึงจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มมาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ให้สามารถดูแลพนักงานได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป
ด้วยการทำงานแบบไฮบริด และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน ธปท. ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเครื่องมือที่ตอบโจทย์เข้ามาช่วยในการทำงาน ดังนั้น ธปท. คาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงด้วยการนำระบบ Oracle Cloud HCM มาใช้ในการทำงานจะช่วยมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับพนักงาน เป็นเครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรที่ใช้งานง่าย ตอบโจทย์การดูแลพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และครบวงจร เพื่อส่งเสริมแนวทางการทำงานสู่ความเป็นเลิศภายในองค์กรต่อไป
“เราคาดหวังว่า Oracle Cloud HCM จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรของเราให้มีความเป็นมาตรฐาน มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน และรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในการดูแลพนักงานและพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด” นายสุโชติ เปี่ยมชล ผู้อำนวยการอาวุโส  โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าว
ระบบ Oracle Cloud HCM มอบขีดความสามารถชั้นเลิศเพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารบุคคลผู้มีความสามารถการบริหารกำลังคนการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึง Oracle ME ได้รับรางวัลแพลตฟอร์มส่งเสริมประสบการณ์พนักงาน เนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถอัปเดตระบบได้ด้วยตัวเอง ทำให้ลูกค้าได้ใช้งานเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดอยู่เสมอ ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านการทำงานระบบอัตโนมัติให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งภายในชุดบริการที่หลากหลายของ Oracle Cloud HCM ธปท. ได้เลือกใช้ทั้งระบบ Oracle RecruitingOracle Human ResourcesOracle Talent ManagementOracle LearningOracle Compensationรวมถึง Oracle Workforce ManagementOracle Data Masking และ Oracle Fusion HCM Analytics
“การเปลี่ยนแปลงการทำงานสู่ระบบดิจิทัลของภาคธุรกิจบริการในประเทศไทย ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อการบรรลุผลตามกลยุทธ์ไทยแลนด์ 4.0” นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย กล่าว “ความท้าทายที่ภาคธุรกิจธนาคารต้องเผชิญในวันนี้นับว่ามีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับการทำงานในหลายด้าน เราจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนธนาคารแห่งประเทศไทยในการเปลี่ยนแปลงการทำงานสู่ระบบดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต”
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.