บางจากฯ คว้ารางวัลความเป็นเลิศระดับภูมิภาค Asian Excellence Awards ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

บางจากฯ คว้ารางวัลความเป็นเลิศระดับภูมิภาค Asian Excellence Awards ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

15 ธ.ค. 2022
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลความเป็นเลิศระดับภูมิภาคเอเชีย ในการประกาศรางวัล Asian Excellence Awards ครั้งที่ 12 ประจำปี 2022 สะท้อนถึงการบริหารจัดการ และการดำเนินกิจการเป็นเลิศ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมและการเปิดเผยข้อมูลรวมถึงการดำเนินความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน บางจากฯ ได้รับ 5 รางวัลความเป็นเลิศในระดับเอเชีย ดังนี้
รางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ รวมถึงส่งมอบผลการดำเนินงานที่โดดเด่น
รางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations) นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ ที่ปรึกษาอาวุโส ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในฐานะผู้มีบทบาทในการบริหารด้านการเงินและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกับนักลงทุนและผู้มีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
Asia’s Best CSR บางจากฯ ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
Best Environmental Responsibility บางจากฯ ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
Best Investor Relations Company บางจากฯ ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในฐานะนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Best Investor Relations Company)
รางวัล Asian Excellence Awards จัดขึ้นโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia ในปี 2554 เพื่อยกย่องความสำเร็จและความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม งานนักลงทุนสัมพันธ์
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.