อีกก้าวที่ยิ่งใหญ่.. Google ทดลองใช้เทคโนโลยี AI เขียนโปรแกรม คุณภาพของโค้ดที่ได้ ใกล้เคียงมนุษย์ - TechBite

อีกก้าวที่ยิ่งใหญ่.. Google ทดลองใช้เทคโนโลยี AI เขียนโปรแกรม คุณภาพของโค้ดที่ได้ ใกล้เคียงมนุษย์ - TechBite

9 ธ.ค. 2022
ที่ผ่านมา เคยมีการทดสอบขีดความสามารถของเทคโนโลยี AI เปรียบเทียบกับความสามารถของมนุษย์ ในแง่มุมต่าง ๆ มาแล้วหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI เล่นเกม หรือจะใช้ AI ฝึกวาดรูป
ในวันนี้เทคโนโลยี AI ได้ปลดล็อกความสามารถอีกขึ้น เพราะล่าสุด Google ได้ทดลองใช้เทคโนโลยี AI ที่มีชื่อว่า AlphaCode ในการเขียนโค้ดแข่งกับมนุษย์
ผลลัพธ์ที่ได้ พบว่า AlphaCode สามารถเขียนโค้ดออกมาได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ เทียบเท่ากับโปรแกรมเมอร์ในระดับเริ่มต้น แม้ว่าจะยังไม่สามารถเทียบชั้นได้กับโปรแกรมเมอร์ที่มีความชำนาญมาก ๆ ได้ แต่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
เพราะ AlphaCode ได้รับการฝึกฝนให้เขียนโค้ด ในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น..
ในการทดสอบนั้น AlphaCode จะได้รับโจทย์ต่าง ๆ เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วยการเขียนโค้ด และ AlphaCode จะจำลองความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นนับล้านรูปแบบ แล้วคัดเลือกโค้ดที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา ให้เหลือเพียง 10 รูปแบบเท่านั้น
และโค้ดที่ AlphaCode ส่งไปกว่า 66% สามารถแก้โจทย์ได้ตั้งแต่รูปแบบแรก
และกว่า 66% AlphaCode สามารถแก้โจทย์ได้ ตั้งแต่โค้ดรูปแบบแรกที่ส่งไป และได้รับการประเมินคะแนนให้อยู่ในกลุ่ม Top 54.3% ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
แม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการเขียนโค้ดของ AlphaMind จะไม่ได้อยู่ในระดับดีเยี่ยม แต่ในความจริงแล้ว ทีมงานวิจัย ได้ให้ความเห็นว่า การที่ AlphaCode เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโค้ดได้ เป็นเรื่องที่ยากมาก ๆ
เพราะการที่ AlphaCode จะเขียนโค้ดเพื่อแก้โจทย์ต่าง ๆ ได้นั้น จะต้องอาศัยความเข้าใจในรูปแบบของภาษาที่ใช้ในการเขียนเสียก่อน และใช้หลักเหตุผลในการหาทางแก้ไขโจทย์ และเขียนโค้ดขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่การหยิบเอาตัวอย่างที่เคยได้จากการฝึก AI ขึ้นมาใช้ เหมือนอย่างการท่องจำ
นั่นทำให้ทีมผู้วิจัย เล่าว่าความสำเร็จในครั้งนี้ “เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่..”
และในอนาคต เราอาจได้เห็นการใช้เทคโนโลยี AI ในลักษณะเดียวกันนี้ เป็นตัวช่วยในการเขียนโค้ดต่าง ๆ มากขึ้น
ทั้งในการใช้งานทั่วไป ที่อาจทำให้คนทั่วโลก เข้าถึงการเขียนโค้ดได้ง่ายขึ้น และในการใช้งานที่มีความซับซ้อน AI อาจเข้ามาช่วยมนุษย์ในการเขียนโค้ด เพื่อแก้ไขปัญหายาก ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้เทคโนโลยี AI ที่ใช้การเขียนโค้ด ยังอยู่ในช่วงเริ่มการพัฒนาเท่านั้น และคงต้องใช้เวลาอีกนาน กว่า AI จะมีความสามารถในการเขียนโค้ด จนถึงระดับที่ใช้งานได้จริง..
อ้างอิง :
-https://gizmodo.com/deepmind-ai-google-alphacode-coding-1849869346
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.