ซัมซุง เผยแผน “Bringing Calm to Our Connected World” ตอบโจทย์วิสัยทัศน์เชื่อมโยงนวัตกรรมกับความยั่งยืน คือเป้าหมายหลักของซัมซุงในงาน CES 2023

ซัมซุง เผยแผน “Bringing Calm to Our Connected World” ตอบโจทย์วิสัยทัศน์เชื่อมโยงนวัตกรรมกับความยั่งยืน คือเป้าหมายหลักของซัมซุงในงาน CES 2023

22 ธ.ค. 2022
บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จุดประกายแรงบันดาลใจและสร้างวิถีแห่งอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานของซัมซุงมาโดยตลอด
ล่าสุด นายจองฮี ฮาน (Jong-Hee (JH) Han), Vice Chairman, CEO and Head of DX (Device eXperience) Division at Samsung ได้นำเสนอแนวคิดเพื่อ “นำความสงบมาสู่โลกที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน - Bringing Calm to Our Connected World” ตอบโจทย์วิสัยทัศน์เชื่อมโยงนวัตกรรมกับความยั่งยืน คือเป้าหมายหลักของซัมซุงในงาน CES 2023 ที่กำลังจะมาถึงในปีหน้านี้ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภคในจุดมุ่งหมายก้าวต่อไปของซัมซุงมากยิ่งขึ้น
นายจองฮี ฮาน กล่าวว่า “เราอาศัยอยู่ในโลกที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยิ่ง เราจำเป็นต้องเดินทางอยู่บนน่านน้ำที่ไม่เคยสำรวจมาก่อน น่านน้ำที่ทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไป ทั้งเทคโนโลยีและการตลาด ไปจนถึงผู้บริโภค และเรายังเผชิญกับความท้าทายอื่นๆ อีก ทั้งโรคระบาดและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เหตุผลต่างๆ ที่กล่าวมาส่งผลให้ “สิ่งแวดล้อม” และ “ประสบการณ์” ด้านวิธีการใช้ชีวิตของพวกเราแต่ละคนมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และความกังวลของเราต่อการสร้างอนาคตที่มีความยั่งยืนมากขึ้นก็เป็นอีกสิ่งที่เราต้องคิดคำนึงมากขึ้น
ผมเชื่อมั่นว่า ซัมซุงในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องใช้ฟ้าในครัวเรือน รวมไปถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่จะต้องสร้างห่วงโซ่คุณค่าของการตระหนักรู้ทางสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของเรา และซัมซุงยังต้องมอบประสบการณ์ต่างๆ ที่มีคุณค่ามากขึ้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้นให้กับผู้บริโภคทุกๆ คน”
จากหน้าที่ที่กล่าวไปข้างต้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่ซัมซุงให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน อันถือเป็นคุณค่าที่จำเป็นและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งต่อธุรกิจของซัมซุง โดยในงาน CES 2023 ซึ่งจะจัดในเดือนมกราคม ที่จะถึงนี้ ซัมซุงจะนำเสนอแนวคิดเพื่อ “นำความสงบมาสู่โลกที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน - Bringing Calm to Our Connected World” ซึ่งจะกล่าวถึงความรับผิดชอบต่างๆ ของเราและวิสัยทัศน์ที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้ ซัมซุงยังจะนำเสนอหนทางที่เราจะดำเนินไปเพื่อช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและรุ่งเรืองอีกด้วย
นอกจากนี้ ซัมซุงจะนำเสนอประสบการณ์ของ SmarThingsในรูปแบบที่ใหม่และขยายกว้างยิ่งกว่าเดิม ผสานระบบต่างๆ ในบ้านของผู้บริโภคได้อย่างราบรื่นขึ้น พร้อมด้วยการนำเสนอวิธีที่ง่ายและปลอดภัยกว่าเดิมเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมถึงการสร้างประสบการณ์การใช้งานแบบเฉพาะตัวของผู้ใช้แต่ละคนอย่างแม่นยำยิ่งขึ้นจากการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ซัมซุงยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในระดับอุตสาหกรรมหลายรายเพื่อผสานประสบการณ์ของ SmarThings อันจะช่วยสร้างหนทางใหม่ๆ เพื่อสร้างและใช้งานเครือข่ายของอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดตามความชอบและวิถีชีวิตของผู้ใช้งานแต่ละคน
อนาคตที่ยั่งยืนในยุคที่ทุกสิ่งเชื่อมโยงกัน
ซัมซุงให้ความสำคัญกับหนทางที่เทคโนโลยีจะสามารถช่วยลดความไม่สะดวกหรือปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่ดีกว่าเดิม ยิ่งไปกว่านั้น ซัมซุงยังคงมุ่งมั่นจะค้นหาวิธีการที่จะมีส่วนร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนกว่าเดิมโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและมีเทคโนโลยีอันล้ำสมัย นับตั้งแต่ซัมซุงได้ประกาศกลยุทธ์ใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซัมซุงได้เน้นย้ำแผนการที่จะมีส่วนร่วมต่อการลดผลกระทบจากวิกฤติด้านสภาวะอากาศโดยใช้เทคโนโลยีอันล้ำสมัย อันหมายรวมถึงการใช้สารกึ่งตัวนำที่มีอัตราการใช้พลังงานต่ำและผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน
นอกจากนี้ ซัมซุงยังประกาศเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรที่มีอัตราการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 รวมถึงการประหยัดพลังงานโดยใช้ SmarThings และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของซัมซุงที่จะยึดมั่นต่อเป้าหมายด้านความยั่งยืนและการสร้างคุณค่าในแบบใหม่ นอกจากนี้ ซัมซุงยังมีส่วนร่วมกับโครงการต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกับองค์กรและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์การระดับนานาชาติ ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และประชากรอีกจำนวนมาก อีกทั้งซัมซุมยังร่วมเป็นคณะกรรมการผลักดันของพันธมิตรด้านพลังงานสะอาดของเอเชีย (Asia Clean Energy Coalition - ACEC) ร่วมกับบริษัทชั้นนำระดับโลกและองค์กรไม่แสวงหากำไรต่างๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างและใช้งานพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ฐานการผลิตต่างๆ ทั่วทวีปเอเชีย
และในการประชุมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของสหประชาติครั้งที่ 27 ซัมซุงยังร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมสารกึ่งตัวนำเพื่อสภาวะอากาศ (Semiconductor Climate Consortium - SCC) การก่อตั้งสมาคมนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างและดำเนินการตามแผนเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากธุรกิจสารกึ่งตัวนำ สร้างระบบนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก และสนับสนุนวิสาหกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยีสะอาด ซัมซุงจะยังคงมุ่งมั่นสานต่อโลกที่ทุกสิ่งเชื่อมโยงกัน และเสริมพลังให้ผู้บริโภคเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของซัมซุง
อีกก้าวสำคัญของมนุษย์ กับวิถีทางเพื่อความยั่งยืนของซัมซุง
นายจองฮี ฮาน ได้กล่าวย้ำว่า “ในขณะที่ซัมซุงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อผู้บริโภค เรามักจะตั้งคำถามเสมอๆ ว่า “เราควรจะทำอย่างไร?” แทนที่จะตั้งคำถามว่า “เราสามารถทำอะไรได้?” เพราะซัมซุงเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับโลก ช่วยให้วิถีชีวิตของผู้บริโภคดียิ่งขึ้น และแนวคิดนี้ยังเป็นแรงผลักดันสำคัญไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิม ในงาน CES 2023 ซัมซุงจะนำเสนอวิธีที่ล้ำหน้าต่างๆ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม และเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้า ยิ่งไปกว่านี้ ซัมซุงยังจะนำเสนอประสบการณ์ใหท่ๆ ผ่านเทคโนโลยี อันจะช่วยให้วิถีชีวิตของผู้คนและโลกดียิ่งกว่าเดิม”
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.