บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จัดพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จัดพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

23 ธ.ค. 2022
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จัดพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 99 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ในเร็ววัน โดยมี ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และนายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ และพนักงานเข้าร่วมในพิธี ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
Tag:SCBX
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.