KBank Private Banking เปิดกลยุทธ์ PERFECT WEALTH ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ สู่ความสำเร็จบนเวทีระดับโลก “The Asset Triple A Private Capital Awards 2022”

KBank Private Banking เปิดกลยุทธ์ PERFECT WEALTH ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ สู่ความสำเร็จบนเวทีระดับโลก “The Asset Triple A Private Capital Awards 2022”

27 ธ.ค. 2022
KBank Private Banking เสนอบริการเพื่อช่วยลดความกังวลใจของลูกค้า ที่ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บรักษา การสร้างความเติบโต และการส่งต่อทรัพย์สิน ภายใต้ปรัชญา “PERFECT WEALTH” เพื่อมอบความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ ตอกย้ำความสำเร็จด้วย 2 รางวัลทรงเกียรติ คือ รางวัล Triple A Best Private Bank และ รางวัล Triple A Best Private Bank – HNWIs จากเวทีระดับโลก The Asset Triple A Private Capital Awards 2022  
นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Executive Chairman, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “เราตระหนักถึงความท้าทายในการบริหารความมั่งคั่งในปัจจุบัน และพบว่าลูกค้าหลายรายของเรา แม้จะมีทรัพย์สินมหาศาลแต่ก็มีความกังวลใจว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินอย่างไรไม่ให้มูลค่าลดลงหรือสูญหายเมื่อวันเวลาผ่านไป จะสร้างการเติบโตให้กับทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างไรในวันที่เศรษฐกิจและภาคลงทุนเผชิญกับความไม่แน่นอน รวมไปถึงจะส่งต่อทรัพย์จากรุ่นสู่รุ่นอย่างไรให้ทรัพย์สินคงอยู่อย่างยั่งยืน เราจึงได้พัฒนาบริการและส่งมอบโซลูชัน เพื่อสร้าง ‘PERFECT WEALTH หรือความมั่งคั่งที่สมบูรณ์’ ซึ่งเป็นความมั่งคั่งที่เจริญงอกงามและปราศจากความวิตกกังวล ถือเป็นความมั่งคั่งที่เต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริง” 
ล่าสุด KBank Private Banking ได้รับรางวัลจากเวทีระดับโลก 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Triple A Best Private Bank และ รางวัล Triple A Best Private Bank – HNWIs จากเวทีระดับโลก The Asset Triple A Private Capital Awards 2022 ซึ่งจัดขึ้นมานานกว่า 2 ทศวรรษ เพื่อยกย่ององค์กรที่ปฏิบัติงานด้วยความเป็นเลิศ โดยมีการขยายขอบเขตสู่สายธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ดำเนินการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค และข้อมูลของ Asset Benchmark Research ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยระดับภูมิภาคที่ทำหน้าที่ประเมินประสบการณ์ลูกค้าในอุตสาหกรรมการเงิน 
“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จอย่างสูงในการมอบ ‘ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์’ ให้แก่ลูกค้า ผ่านการมอบบริการที่ครอบคลุมในทุกๆ มิติความต้องการ มีตัวเลือกในการลงทุนหลากหลาย และสิ่งสำคัญคือการให้คำปรึกษาด้านการบริหารทรัพย์สินของครอบครัวที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากลอมบาร์ด โอเดียร์ (Lombard Odier) พันธมิตรไพรเวทแบงก์ระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 225 ปี และเป็นธุรกิจครอบครัวที่ส่งต่อกันมาถึง 7 รุ่น ทำให้เราสามารถผ่อนคลายความกังวลของลูกค้าลง ผ่านการบริหารจัดการแบบองค์รวม ตลอดจนช่วยวางแผนการลงทุน เพื่อสร้างความมั่งคั่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” 
ปัจจุบัน KBank Private Banking นำเสนอบริการที่ตอบโจทย์การบริหารความมั่งคั่งครอบคลุมทุกมิติของการลงทุน โดยแบ่งบริการออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ การสร้างความเติบโต  การเก็บรักษา และการส่งต่อความมั่งคั่ง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชัน ดังนี้ 
นวัตกรรมการลงทุนผ่านกองทุน K–ALLROAD Series ซึ่งนำกลไกอัจฉริยะที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการและปรับสัดส่วนการลงทุนตามสภาพเศรษฐกิจ ทำให้มีความสมดุลด้านความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในทุกสภาพตลาด
ผลิตภัณฑ์การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้แก่พอร์ตลงทุนในช่วงเศรษฐกิจผันผวน โดยมีทั้งหุ้นนอกตลาด อสังหาริมทรัพย์นอกตลาด กองทุนให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น
โซลูชันการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของธนาคารที่ว่าธุรกิจที่สามารถปรับตัวสู่ความยั่งยืนจะกลายเป็นธุรกิจผู้ชนะในที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนของกองทุนเพื่อความยั่งยืนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานเหนือกว่าดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น
บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพย์สินครอบครัว (Family Wealth Planning Service) ครอบคลุมการให้คำปรึกษา กำหนดกติกาและเป้าหมาย วางแผนงาน ตลอดจนดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยปัจจุบันให้บริการลูกค้าราว 790 ครอบครัว รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 1.8 แสนล้านบาท
บริการที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์แบบองค์รวม (Real Estate Advisory Service) ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านการใช้ประโยชน์จากที่ดิน บริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายด้านภาษี และการแปลงที่ดินมาเป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุน (Land Loan for Investment)
นอกเหนือจาก 2 รางวัลที่ KBank Private Banking ได้รับจากเวที “The Asset Triple A Private Capital Awards for Private Banks 2022” ตลอดปี 2022 KBank Private Banking ยังได้รับรางวัลไพรเวทแบงก์ยอดเยี่ยมจากอีกหลายเวทีระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น  
รางวัล Best for Mass Affluence/HNW in Thailand จาก Asiamoney Private Banking Awards 2022
รางวัล Best Private Bank in Thailand จาก PWM Global Private Banking Awards 2022
รางวัล Best Private Bank in Thailand จาก International Business Magazine Awards 2022
รางวัล Best Private Bank in Thailand จาก World Business Outlook Awards 2022
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า KBank Private Banking มีการดำเนินงานที่โดดเด่นด้วยบริการและโซลูชันที่หลากหลาย พร้อมจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและการบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม ซึ่งทำให้ได้รับความไว้วางใจเป็นผู้นำผู้ให้บริการไพรเวทแบงก์ในไทยอย่างต่อเนื่อง
“KBank Private Baking ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ PERFECT WEALTH ให้แก่ลูกค้า เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าทุกรายที่เราดูแลล้วนป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และหากเราช่วยให้ลูกค้ากลุ่มนี้มีความมั่งคั่งที่สมบูรณ์แบบได้ ก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศเติบโตขึ้นตามไปด้วย” นายจิรวัฒน์ กล่าวปิดท้าย 
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.