กลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลทำ” จัดพิธีส่งมอบจักรยาน 200 คัน รวมมูลค่า 310,000 บาท ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในเทศกาลปีใหม่

กลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลทำ” จัดพิธีส่งมอบจักรยาน 200 คัน รวมมูลค่า 310,000 บาท ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในเทศกาลปีใหม่

30 ธ.ค. 2022
คณะผู้บริหาร “กลุ่มเซ็นทรัล” ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลทำ” นำโดย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล, สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ กลุ่มเซ็นทรัล และ มัลลิกา เหลืองนิมิตมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด จัดพิธีส่งมอบจักรยานจำนวน 200 คัน รวมมูลค่า 310, 000 บาท ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน บช.ตชด. ในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยมี พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม, พล.ต.ต.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน, พล.ต.ต. ณพล บุญประสิทธิ์, พล.ต.ต. ยงเกียรติ มนปราณีต, พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน เป็นผู้แทนรับมอบ ณ กองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน
พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล เผยว่า “กลุ่มเซ็นทรัล มีนโยบายที่มีส่วนร่วมต่อสังคมด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” โดยการร่วมมือกับทุกภาคส่วน ครอบคลุมทั้งการพัฒนาด้านการศึกษา, คุณภาพชีวิตที่ดี, การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม, การสร้างอาชีพให้คนพิการ, การลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ การพัฒนาสินค้าชุมชนในหลากหลายแนวทาง ซึ่งการส่งมอบจักรยานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในการรณรงค์ลดใช้พลังงานในกิจกรรม Car Free Day โดย กลุ่มเซ็นทรัล ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 รวมการส่งมอบจักรยานให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจนถึงปัจจุบันแล้วมากกว่า 1,000 คัน เพื่อมุ่งหวังให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม หันมาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตลอดจนช่วยประหยัดพลังงานและลดมลพิษจากควันรถยนต์ พร้อมทั้งถือโอกาสนี้ มอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับน้องๆ ในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ลงพื้นที่ เราจะเห็นถึงความยากลำบากของน้องๆ บางคนต้องเดินทางไกลออกจากหมู่บ้านเพื่อมาที่โรงเรียน หากได้รับจักรยานไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยให้เดินทางมาโรงเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น เป็นอีกแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม (Inclusion) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็ก เยาวชน ในสังคมอีกด้วย”
ด้าน พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กล่าวว่า “ทางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนต้องขอขอบคุณ กลุ่มเซ็นทรัล เป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านงบประมาณปรับปรุงโรงเรียน สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษามาอย่างอย่างต่อเนื่องและยาวนาน รวมทั้งการส่งมอบจักรยานในครั้งนี้เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่กลองคี ตำบลโมโกร อำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร บ้านขุนห้วยแม่สอด ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก”
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.