ปีใหม่ งานใหม่ ? ดูทิศทางลม โลกการทำงานปี 2023 และทักษะที่สำคัญต่ออนาคต

ปีใหม่ งานใหม่ ? ดูทิศทางลม โลกการทำงานปี 2023 และทักษะที่สำคัญต่ออนาคต

30 ธ.ค. 2022
ช่วงที่ผ่านมา เราได้ยินเรื่อง The Great Resignation ที่คนทำงานพร้อมใจกันลาออก
โดยมีผลสำรวจชี้แนะว่า หลายคนเลือกย้ายไปสู่งานที่ดีกว่า ซึ่งนั่นทำให้ดูเหมือนอำนาจการต่อรอง ได้ย้ายมาสู่มือพนักงานมากขึ้น
แต่ในปี 2023 นี้ สถานการณ์ยังเป็นอย่างนั้นหรือไหม ?
เมื่อโลกยุคนี้ เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และยังมีข่าวเรื่องการ Layoff รวมถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยู่ไม่ขาด
ทาง SkillLane จึงได้เผยทิศทางโลกการทำงานปี 2023
และทักษะที่คนทำงานควรมีติดตัว เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ต้องการได้อย่างมั่นคง
- เรียนรู้โลก : โลกการทำงานปี 2023 จะหมุนไปทางไหน
ในระยะสั้น อาจกล่าวได้ว่า ชีวิตของคนทำงานพ้นช่วง Honeymoon ที่ลาออก และเปลี่ยนงานได้อย่างที่ต้องการมาแล้ว เพราะเหตุผลอย่างการที่หลายบริษัทอาจยับยั้งการจ้างงาน เนื่องจากกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอย
นิตยสาร Forbes เองได้วิเคราะห์ตลาดงานสหรัฐอเมริกาในปี 2023 ไว้ว่า
“คนทำงานจะเปลี่ยนงานบ่อย ๆ ได้ยากขึ้น และข้อเสนอดี ๆ ก็จะมีน้อยลง”
อย่างไรก็ตาม พนักงานยังคงมีอำนาจต่อรอง “ในระยะยาว” เพราะในหลายประเทศจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
ขณะที่มีคนวัยทำงานและผู้อพยพลดลง ทำให้องค์กรจ้าง และรักษาพนักงานเอาไว้ได้ยากกว่าเดิม
แต่สิ่งที่ควรระวังคือ ตัวเราเองมีศักยภาพพอที่จะต่อรอง เมื่อโอกาสมาถึงหรือไม่ ?
เพราะในปัจจุบัน งานรูปแบบเก่า ที่คนทำงานคุ้นเคย กำลังถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี พร้อมกับมีงานใหม่ ๆ เกิดขึ้น
ส่งผลให้คนทำงานที่พัฒนาทักษะตอบโจทย์ตลาดแรงงานไม่ทัน ต้องตกงาน
ขณะเดียวกัน ตลาดก็ขาดแคลนคนเข้ามาทำงานตำแหน่งใหม่เหล่านี้ จนเกิดเป็นปัญหาขาดแคลนแรงงานทั่วโลก
ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่คนทำงานควรทำคือ การพัฒนาตัวเอง ให้เป็นคนที่บริษัทยังคงต้องการเสมอ และเมื่อมีโอกาส ก็ก้าวสู่เส้นทางใหม่ได้ทันที
แต่ในโลกที่ไม่แน่นอน และเปลี่ยนแปลงเร็ว เราควรพัฒนาทักษะอะไร เพื่อตอบโจทย์อนาคต ?
- วิชาชีวิต : ทักษะไหนที่โลกการทำงานอนาคต “มองหา”
รายงานจาก World Economic Forum ได้พูดถึงทักษะสำหรับคนทำงานที่น่าสนใจคือ Cross-cutting skills หรือทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายงาน
ด้านล่างนี้ คือตัวอย่าง 5 ทักษะแบบ Cross-cutting ซึ่งเป็นที่ต้องการสำหรับกลุ่มงาน สำหรับโลกยุคใหม่
1) Business Management :
ทักษะเฉพาะทางในการดำเนินธุรกิจ การวางกลยุทธ์ การบริหารจัดการ และสภาวะการเป็นผู้นำ
ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในทีมและองค์กร สามารถนำไปใช้ได้กับกลุ่มงานอย่าง People & Culture และ Marketing
2) Data Science :
ทักษะการนำข้อมูลซึ่งเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการตัดสินใจทางธุรกิจ มาวิเคราะห์เชิงลึกและคาดการณ์ความเป็นไปได้ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
รวมถึงสร้างความเชี่ยวชาญในการวางนโยบาย และการบริหารจัดการเทคโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับข้อมูลจำนวนมาก
ทักษะนี้ใช้ได้กับกลุ่มงานอย่าง Data & AI และ Product Development
3) Product Marketing :
ทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่ตลาดและสร้างจุดยืน พร้อมนำเสนอจุดเด่น และเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นั้น
ทักษะนี้เหมาะกับกลุ่มงานอย่าง Product Development และ Data & AI
4) Digital Marketing :
ทักษะการทำการตลาดบนโลกโซเชียล ใช้ได้กับกลุ่มงานอย่าง Marketing และ Data & AI
5) Artificial Intelligence :
ทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่เรียนรู้เกี่ยวกับระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเหมาะกับกลุ่มงานด้าน Data & AI และ Cloud Computing
ทั้งนี้ คงเห็นแล้วว่า หลายทักษะด้านบน ไม่ใช่สิ่งที่เราเคยเรียนรู้ตอนปริญญาตรี และอีกหลายทักษะ คือสิ่งที่ต้องอัปเดตเพื่อตอบโจทย์งานใหม่ ๆ ในตลาด
คำถามถัดมาคือ เราควรเรียนรู้ ลับคมทักษะเหล่านี้ ที่ไหนและด้วยวิธีไหน ?
- โรงเรียนชีวิต : เทรนด์การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์คนทำงานยุคใหม่
ไม่ใช่แค่โลกการทำงานที่เปลี่ยนไป โลกการศึกษา ก็หมุนเร็วเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนให้ทัน
ทุกวันนี้ มีการเรียนออนไลน์แบบ Self-Paced Learning ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเรียนเมื่อไรก็ได้ ตามจังหวะของตัวเอง
ผู้เรียนไม่ต้องจัดเวลาตามตารางของสถานศึกษา หรือ ลาออกจากงานประจำเพื่อเรียนต่อ
นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรออนไลน์ที่ “มหาวิทยาลัยชื่อดัง” ร่วมทำกับ “เอกชนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี” ช่วยให้เราเข้าถึงความรู้จากสถานศึกษาคุณภาพได้สะดวก
โดยรูปแบบการเรียนที่มีทั้งเรียน เพื่อรับประกาศนียบัตร และเรียนเพื่อรับปริญญาออนไลน์ ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์ไม่ต่างจากปริญญาจากการเรียนในสถานที่จริง
เช่น TUXSA หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์แบบ Self-paced โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ SkillLane
โดยมีหลักสูตร ที่สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบรายวิชาที่สนใจ และแบบปริญญาเต็มหลักสูตร
ทั้งนี้ ปัจจุบัน TUXSA เปิดสอนอยู่ 2 สาขาวิชา คือ
1) ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation
2) ปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation
ซึ่งในอนาคต กำลังจะมีเปิดสอนเพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ
3) ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา นวัตกรรมการเรียนรู้ M.Ed. (Learning Innovation)
4) ปริญญาโท Applied AI
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม > https://www.skilllane.com/academic/tuxsa
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.