Apple เตรียมขึ้นราคา เปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone, iPad และ MacBook 890 - 1,499 บาท เริ่ม 1 มีนาคม นี้ - TechBite

Apple เตรียมขึ้นราคา เปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone, iPad และ MacBook 890 - 1,499 บาท เริ่ม 1 มีนาคม นี้ - TechBite

3 ม.ค. 2023
ใครใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple รุ่นเก่า ๆ เตรียมตัวให้พร้อม ใครอยากเปลี่ยนแบตเตอรี่ รีบเปลี่ยน ก่อนขึ้นราคาในวันที่ 1 มีนาคม
เว็บไซต์ของ Apple ในประเทศไทย ได้แจ้งว่า จะมีการขึ้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ Apple ที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2023 เป็นต้นไป ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
สำหรับ iPhone จะมีการขึ้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ อีก 890 บาท ได้แก่
- iPhone รุ่นที่เก่ากว่า iPhone 14 ได้แก่ iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS และ iPhone X จากเดิม 2,300 บาท เพิ่มเป็น 3,190 บาท
- iPhone รุ่นที่เก่ากว่า iPhone X ได้แก่ iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6 และ iPhone SE (ทุกรุ่น) จากเดิม 1,600 บาท เพิ่มเป็น 2,490 บาท
ส่วน iPhone รุ่นล่าสุด อย่าง iPhone 14 นั้น มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแบตเตอรี่เท่าเดิม ที่ 3,850 บาท
ในกรณีของ iPad จะมีการขึ้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ อีก 1,499 บาท จากราคาเดิม 3,300 บาท เพิ่มเป็น 4,799 บาท ได้แก่
- iPad Pro 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 5 และก่อนหน้า)
- iPad Pro 11 นิ้ว (รุ่นที่ 3 และก่อนหน้า)
- iPad Pro 10.5 นิ้ว
- iPad Pro 9.7 นิ้ว
- iPad mini (รุ่นที่ 6 และก่อนหน้า)
- iPad Air (รุ่นที่ 5 และก่อนหน้า)
ส่วน MacBook จะมีการขึ้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ได้แก่
- MacBook Air ทุกรุ่น เพิ่มอีก 1,100 บาท จากเดิม 4,890 บาท เพิ่มเป็น 5,990 บาท
- MacBook และ MacBook Pro ทุกรุ่น เพิ่มอีก 1,409 บาท จากเดิม 7,890 บาท เพิ่มเป็น 9,299 บาท
อย่างไรก็ตาม สำหรับอุปกรณ์ Apple ที่ยังอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ยังคงสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดิม
ใครที่ใช้อุปกรณ์ของ Apple เหล่านี้ และกำลังต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ อาจต้องรีบทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เรียบร้อย ก่อนที่ Apple จะขึ้นราคา ในวันที่ 1 มีนาคม..
อ้างอิง :
https://support.apple.com/th-th
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.