ซัคเซสมอร์ ขานรับนโยบายรัฐบาล "ช้อปดีมีคืน'' ช้อปปิ้งสินค้าเพื่อสุขภาพกับซัคเซสมอร์ รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี สูงสุด 40,000 บาท*

ซัคเซสมอร์ ขานรับนโยบายรัฐบาล "ช้อปดีมีคืน'' ช้อปปิ้งสินค้าเพื่อสุขภาพกับซัคเซสมอร์ รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี สูงสุด 40,000 บาท*

6 ม.ค. 2023
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) โดยนายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า “โครงการช้อปดีมีคืน เป็นมาตรการของภาครัฐที่มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ทางซัคเซสมอร์ เตรียมความพร้อมเพื่อให้ลูกค้าได้จับจ่ายอย่างคุ้มค่าสูงสุด โดยคัดสรรสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภทที่เป็นสินค้าขายดีและได้รับความนิยม ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอส.โอ.ดี มอร์ ที่ได้คุณ มาริโอ้ เมาเร่อ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายกว่า 70 รายการ
นอกจากนี้ ในช่วง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ซัคเซสมอร์ยังได้เตรียมออกโปรโมชั่นมหาเฮง ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนและกิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถช้อปสินค้าทุกรายการ โดยสมาชิกและลูกค้าซัคเซสมอร์สามารถออกใบกำกับภาษี และนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุด 40,000 บาท และสามารถนำใบเสร็จไปออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ ที่จุดบริการลูกค้าซัคเซสมอร์ ทั้ง 23 สาขาในประเทศไทย”
*เงื่อนไขของผู้ใช้สิทธิ์ "ช้อปดีมีคืน"
- ซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT
- นำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคลธรรมดาได้ตามที่จ่ยจริง
จำนวนไม่เกิน 40,000 บาท โดยแบ่งเป็น
1. จำนวน 30,000 บาท แรกจะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบกระดาษ หรือ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรหากร
2. จำนวนอีก 10,000 บาท จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการสำหรับสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์  Growing More
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขย้อนหลัง
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.