แบงก์ชาติ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาด

แบงก์ชาติ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาด

5 ก.พ. 2020
กนง. มีมติเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ 1.00% จากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิม และต่ำกว่าระดับศักยภาพมากขึ้นมาก
เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 และภัยแล้ง
รวมถึงค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อปี 2020 และ 2021 ที่มีแนวโน้มต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย
อีไอซีคาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องที่ 1.00% ในช่วงที่เหลือของปี 2020 จากขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีจำกัดขึ้น และการใช้มาตรการด้านอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น
อย่างไรก็ดี อีไอซีมองว่า ยังมีโอกาส 30% ที่ กนง. จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงเพิ่มเติมได้
หากปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจยังคงยืดเยื้อ
และความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินปรับสูงขึ้นโดยเฉพาะในด้านความสามารถในการชำระหนี้
อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ - https://www.scbeic.com/th/detail/product/6608
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.