ASW ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “ASSETWISE PHOTO CONTEST” ถ่ายทอดมุมมองแห่งความสุขชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท ประกาศผล ก.พ. 66 นี้

ASW ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “ASSETWISE PHOTO CONTEST” ถ่ายทอดมุมมองแห่งความสุขชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท ประกาศผล ก.พ. 66 นี้

19 ม.ค. 2023
บมจ.แอสเซทไวส์ หรือ ASWร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Colorful Bangkok 2022 จัดโครงการประกวดภาพถ่าย ASSETWISE Photo Contest2022 เดินหน้าปลุกแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสรรค์ภาพถ่าย แชร์โมเมนต์ดีๆ และเรื่องราวแห่งความสุข หรือมุมมองกรุงเทพฯ อย่างสร้างสรรค์ภายใต้ 2 หัวข้อ ได้แก่ “Happiness Has No Conditions” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวผู้คน และการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ สะท้อนมุมมองความสุขการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ
และ “Unseen Happiness” เพื่อถ่ายทอดภูมิทัศน์ของกรุงเทพฯ ในมุมมองสร้างสรรค์ ผู้สนใจร่วมกิจกรรมสนุกๆ เพื่อถ่ายทอดโมเมนต์ความสุข ส่งผลงานประกวดได้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2566 (ปิดระบบรับภาพ 17.00 น.) เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.