LINE MAN Wongnai ร่วมกับ กรมอนามัย ลงนามผลักดันโครงการ “หวานน้อยสั่งได้-เมนูชูสุขภาพ”

LINE MAN Wongnai ร่วมกับ กรมอนามัย ลงนามผลักดันโครงการ “หวานน้อยสั่งได้-เมนูชูสุขภาพ”

20 ม.ค. 2023
กรมอนามัย ร่วมกับ LINE MAN Wongnai ลงนามความร่วมมือผลักดันเมนูชูสุขภาพและหวานน้อยสั่งได้สู่ร้านอาหารบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี เนื่องจากปัจจุบันคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีความหวานมากเกินเกณฑ์ จึงได้ใช้ช่องทางผ่าน LINE MAN แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีและ Wongnai แพลตฟอร์มรีวิวร้านอาหาร ที่เป็นช่องทางที่ใกล้ชิดกับวิถีการกินของผู้บริโภคยุคใหม่มาเป็นสื่อกลางในการรณรงค์ให้ประชาชนเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีผ่าน LINE MAN  
สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และ นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai เป็นผู้ลงนาม เมื่อเร็วๆ นี้
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.