นับถอยหลัง! MINT เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งที่ 1/2566 (MINT23PA) ชูอัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 6.10% ต่อปี เปิดจองซื้อ 7-9 ก.พ. 66 นี้

นับถอยหลัง! MINT เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งที่ 1/2566 (MINT23PA) ชูอัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 6.10% ต่อปี เปิดจองซื้อ 7-9 ก.พ. 66 นี้

1 ก.พ. 2023
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลก เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 (MINT23PA) ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ มีอัตราดอกเบี้ยช่วง 5 ปีแรกที่ 6.10% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ราคาเสนอขายอยู่ที่หน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท พร้อมเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่าน 11 สถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศ
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ (โทร.1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking) ธนาคารกรุงไทย (โทร. 02-111-1111) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (โทร. 1572) ธนาคารกสิกรไทย (โทร 02-888-8888 กด 819) ธนาคารไทยพาณิชย์ (โทร. 02-777-6784) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (โทร.02-626-7777) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร (โทร. 02-165-5555) บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต (โทร. 02-779-9000) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) (โทร. 02-658-5050) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) (โทร. 02-009-8351-56) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (โทร.02-680-4004)
ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=484195&SD=0702256609022566
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.