โมเดอร์นฟอร์มจับมือ GC เปิดตัว Modern Lifestyle…Fashionable Furniture

โมเดอร์นฟอร์มจับมือ GC เปิดตัว Modern Lifestyle…Fashionable Furniture

11 ก.พ. 2020
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดปริมาณการใช้พลาสติกใหม่ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยกระบวนการ Upcycling เข้ามาช่วยแก้ไขและช่วยชะลอการเกิดปริมาณขยะใหม่ โดยเลือกใช้วัสดุจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) และร่วมพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในคอลเลคชั่นใหม่  “Modern Lifestyle…Fashionable Furniture” เปิดตัวครั้งแรก ที่พาวิลเลียน Everlasting Forest by GC ภายใต้แนวคิด Circular Living ในงาน Bangkok Design Week 2020  โดย สมเกียรติ ปวริศร์พงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ  กิตติพงษ์ วนภิญโญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
พาวิลเลียน Everlasting Forest by GC จัดแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ ของการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และธรรมชาติที่อยู่ รอบตัว ตั้งแต่อาคาร สิ่งก่อสร้าง พื้นที่สีเขียว สิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจําวันที่มีการใช้ทรัพยากรและการจัดการวัสดุเหลือทิ้ง อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด BCG โมเดล ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนา ใน 3 มิติหลัก คือ B: Bio Economy นำเสนอการใช้พลาสติกชีวภาพหรือไบโอพลาสติกที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับ C: Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คํานึงถึงกระบวนการผลิต และการนํากลับมาใช้ใหม่อย่างครบวงจร กระบวนการอัพไซเคิลเพื่อเปลี่ยนขยะพลาสติกหรือพลาสติกเหลือใช้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น และG: Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียวที่ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการด้วยวัสดุทางเลือก ที่สามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา และกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สมเกียรติ ปวริศร์พงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “โมเดอร์นฟอร์มตั้งใจเป็นองค์กรแรกของวงการเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย ที่เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสังคม ขอเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรณ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำให้ทุกคนตระหนักและมีส่วนร่วมในการสร้างโลกนี้ให้สวยงามและดีขึ้น โดย Co Creation พัฒนาเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับ Material Provider คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) องค์กรที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ผสานนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งชูแนวคิด Circular Living ในงาน Bangkok Design Week 2020 เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
เฟอร์นิเจอร์ในคอลเลคชั่นนี้ใช้กระบวนการ อัพไซเคิล (Upcycle) คือ การใช้วัสดุจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ถูกใช้งานแล้ว เพื่อสร้างสิ่งใหม่ ใช้การออกแบบเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ และ รีไซเคิล (Recycle) คือ วิธีการที่นำวัสดุใช้แล้วเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ เป็นการส่งคืนวัสดุกลับสู่กระบวนการผลิตผ่านวงจรของการมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของสังคม โดยเฟอร์นิเจอร์คอลเลคชั่น Modern Lifestyle…Fashionable Furniture ใช้ส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลพลาสติก 15% ด้วยเหตุผลในเชิงของสีและความงามของผลิตภัณฑ์ แต่ในอนาคตก็อยากพัฒนาเป็น 100% แต่ต้องผ่านกระบวนการทดสอบเพื่อทดแทนวัสดุเดิม ในราคาที่สมเหตุสมผล 
โมเดอร์นฟอร์มได้พัฒนาเฟอร์นิเจอร์เพื่อสิ่งแวดล้อมมานานแล้ว เช่น สินค้าสำนักงานรุ่น Think ที่ใช้วัสดุรีไซเคิล 100% และในปีที่แล้วเราทำเรื่องโซฟาปลอดสารพิษ ใช้หนังโครมฟรี ปราศจากโครเมียมในการทำเฟอร์นิเจอร์ และได้ทำโปรเจคแรกกับทาง GC ไป โดยทำสินค้าที่ใช้เม็ดพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลถุงน้ำเกลือ ซึ่งได้มีการผลิตและใช้งานแล้วในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปสินค้าสำนักงานจากโมเดอร์นฟอร์มจะปราศจากสารโครเมียม และผ้าที่ใช้จะเริ่มเป็นผ้าแอนตี้แบคทีเรีย ในอนาคตจะมีกลุ่มสินค้ารักษ์โลกออกมาอย่างต่อเนื่อง” 
กิตติพงษ์ วนภิญโญศักดิ์ กล่าวเสริมถึงแนวคิดการออกแบบว่า “ModernLifestyle…Fashionable Furniture เป็นคอลเลคชั่นสินค้า Upcycling Furniture เฟอร์นิเจอร์ที่ผ่านการออกแบบและเลือกใช้วัสดุอย่างพิถีพิถัน และที่สำคัญคือคำนึงถึงความใส่ใจในการรักษ์โลกของผู้ใช้เพราะเฟอร์นิเจอร์ในคอลเลคชั่นนี้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100 % ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ด้วยมัลติฟังก์ชั่นในแง่ประโยชน์ใช้สอย และ mix-use space ในแง่ของสถานที่และบริบทในการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยหรือสำนักงาน พื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่สาธารณะ ใส่ความเป็นแฟชั่นผ่านการออกแบบที่รองรับการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการเลือกใช้งาน เลือกเสริมเติมแต่ง เพิ่มเติมได้ตามไลฟ์สไตล์  ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการ ตอบโจทย์พฤติกรรมและแนวคิดของกลุ่มมิลเลนเนียล ที่ไม่ใช่เพียงแค่ในแง่ของช่วงอายุ แต่เป็นสไตล์การใช้ชีวิตด้วย เพราะคนกลุ่มนี้ต้องการสิ่งที่มากกว่า กล้าทดลองใช้ พร้อมกับมีกำลังซื้อสูง และต้องการแสดงตัวตนที่แตกต่าง ทั้งยังคำนึงถึงและต้องการแสดงออกถึงความใส่ใจในการรักษ์โลก ซึ่งหากจะทำสินค้ารักษ์โลกให้ประสพความสำเร็จหัวใจหลักคือคิดถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ สินค้าที่ตอบโจทย์จึงเป็นเรื่องของ Multipurpose สินค้าต้องกลายเป็น Multi-function เพื่อรองรับในบริบทของ Mixed-use คือตอบความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคนี้ในหลายมิติ
“เพราะความยั่งยืนไม่ใช่ทางเลือก เราทุกคนต้องมีส่วนร่วม”
พบกับเฟอร์นิเจอร์ที่เต็มไปด้วยดีไซน์ ทางเลือกสำหรับคนรักสิ่งแวดล้อม กับคอลเลคชั่น
Modern Lifestyle…Fashionable Furniture ที่ Everlasting Forest by GC หน้าไปรษณีย์กลาง บางรัก ในงาน Bangkok Design Week 2020 วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563 และโชว์รูมโมเดอร์นฟอร์ม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-094-9999
#modernform #EverLastingForestbyGC #BangkokDesignWeek2020
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.